Sociale dynamiek van de gemeentelijke politiek / Druk 1

Voorzijde
Achterzijde
20,00
Met 5% studentenkorting
Voor 19,00 i
Levertijd: 3 dagen
+
Bestel
ISBN: 9789046905326
Uitgever: Coutinho
Verschijningsvorm: Paperback
Auteur: Toby Witte
Druk: 1
Pagina's: 160
Taal: Nederlands
Verschijningsjaar: 2016
NUR: Welzijnswerk

Sinds de transitie en transformatie bepaalt de gemeentelijke politiek grotendeels de politieke en bestuurlijke kaders waarbinnen professionals in zorg en welzijn werkzaam zijn. De uitkomsten van die besluitvorming zijn echter niet in beton gegoten en bieden ruimte voor aanpassing. Daarvoor is het wel essentieel dat professionals zicht hebben hoe beleidskaders tot stand komen en weten hoe ze betrokken kunnen zijn bij die besluitvorming en invloed kunnen uitoefenen op de vormgeving van gemeentelijk beleid. Sociale dynamiek van de gemeentelijke politiek is een toegankelijk en praktisch boek dat zicht geeft hoe het samenspel tussen lokale overheid en sociale professionals vorm kan krijgen.

Sociale dynamiek van de gemeentelijke politiek bestaat uit drie delen. Deel 1 behandelt de context en betekenis van het sociaal beleid in relatie tot de (lokale) politiek. Aan de orde komen de achtergronden en overgang van verzorgingsstaat naar verzorgings- en participatiestad met aandacht voor de decentralisatie en de transformatie van government naar governance. In deel 2 gaat over de gemeente als bestuurlijke stelsel en organisatie en de werking van het lokaal politieke systeem. Er is in dat deel onder andere aandacht voor invloed en participatie, beleidsvorming en beleidsprocessen, regierol en financiƫn in relatie tot het sociale domein. Deel 3 gaat over beleidslerende professionals. Dit deel is thematisch van opzet en focust op actuele en toekomstige ontwikkelingen onder andere aan de hand van een aantal relevante en kritische praktijksituaties gericht op de beroepsuitoefening en het beleidsleren van sociale professionals en beleidsambtenaren.

Het boek richt zich op studenten van studies in zorg en welzijn en studenten van bestuurskundige opleidingen en kan gebruikt worden in een leerlijn rond politiek en beleid. De uitgave kan ook ingezet worden voor cursussen gericht op de professionalisering van ambtenaren binnen de gemeentelijke overheid en van (beleids)medewerkers van non-profit organisaties.

Lees meer