Basisboek huiselijk geweld / Druk 3

signaleren, melden en aanpakken

Voorzijde
Achterzijde
Niet beschikbaar
ISBN: 9789046904770
Uitgever: Coutinho
Auteur: Hans Janssen e.a.
Druk: 3

Huiselijk geweld en kindermishandeling staan volop in de belangstelling van de media en de politiek. Gemeenten voeren de regie in de aanpak ervan. Het Basisboek huiselijk geweld is een standaardwerk dat een toegankelijk overzicht geeft van de stand van zaken rond en de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het biedt handvatten voor het signaleren en bespreekbaar maken van geweld binnen gezinnen en voor het kiezen van een aanpak die aansluit bij wat de context vereist.

Het boek bestaat uit drie delen. In het eerste deel leert de lezer de feiten kennen: de aard, omvang, oorzaken en gevolgen van huiselijk geweld en kindermishandeling. In deel twee beschrijven de auteurs de instrumenten die professionals in de strijd tegen huiselijk geweld en kindermishandeling kunnen inzetten, zoals (keten)aanpak en regie op verschillende niveaus. Ook wordt relevante wetgeving behandeld. In deel drie komen vaardigheden en houdingsaspecten aan bod waarover professionals moeten beschikken. Deze worden besproken aan de hand van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. In dit deel is ook een overzicht van methodieken opgenomen, met bijzondere aandacht voor de systeemgerichte benadering.

Op de website bij het boek staat aanvullend materiaal, zoals signalenkaarten, een overzicht van de vestigingsplaatsen van advies- en meldpunten en links naar relevante websites.

Door de vele voorbeelden en opdrachten is het Basisboek huiselijk geweld zeer toegankelijk voor studenten van diverse sociale opleidingen en voor professionals in sociale beroepen.

Hans Janssen werkt als trainer en adviseur op het gebied van de aanpak van huiselijk geweld. Hij heeft zijn eigen bedrijf: Domestic Violence Approach. Wendela Wentzel is projectleider en trainer Aanpak huiselijk geweld en sociale veiligheid bij MOVISIE. Bert Vissers werkt als coach en adviseur methodisch werken bij Blijf Groep.

Lees meer