Denken over regio's / Druk 3

Geografische perspectieven

Voorzijde
Achterzijde
Huidige versie niet beschikbaar:

Denken over regio's / Druk 3

Andere versies
ISBN: 9789046902820
Uitgever: Coutinho
Verschijningsvorm: Paperback
Auteur:
Druk: 3
Relevante opleidingen: Aardrijkskunde Leraar Geschiedenis
Pagina's: 327
Taal: Nederlands
Verschijningsjaar: 2011
Voorgeschreven bij o.a.: Hogeschool Rotterdam Hogeschool Utrecht
Categorie: Economie & management
NUR: Sociale geografie algemeen

Het succes van bedrijven zoals McDonalds en IKEA wordt vaak gezien als het definitieve bewijs van de groeiende mondiale eenvormigheid. Mensen maken zich zorgen over deze toenemende uniformiteit van de wereld. Gebieden verliezen hun eigenheid; steden en regio's gaan steeds meer op elkaar lijken. Maar wie goed om zich heen kijkt, ziet ook het omgekeerde. Mondiaal opererende multinationals verbinden hun productnamen bijvoorbeeld graag aan historische regios, ICT-bedrijven vestigen zich in regionale clusters en politieke bewegingen komen op voor hun eigen regio. Mondialisering gaat hand in hand met regionalisering en een groeiend regionaal bewustzijn.

Deze derde editie van 'Denken over regios' brengt in kaart hoe geografen dachten en denken over regios. Het biedt een overzicht van de uiteenlopende manieren waarop regionaal-geografisch onderzoek wordt gedaan. Daarnaast schetsen de auteurs de regionale perspectieven in de economische, culturele, politieke en ecologische geografie. Aan de hand van veel voorbeelden wordt duidelijk hoe regionale samenlevingen en hun landschappen in elkaar zitten. Denken over regios is hiermee een inleiding tot opvattingen over regio's en regionale geografie. De hoofdstukken bevatten samenvattingen en opdrachten die de lezer actief bij de stof betrekken.

'Denken over regios' is bestemd voor hbo- en wo-studenten geografie. Het boek is ook geschikt voor anderen die geïnteresseerd zijn in geografie en het denken over regio's.

De auteurs zijn sociaal geograaf en verbonden aan de universiteiten van Utrecht, Groningen en Amsterdam.