Mechanica: Evenwicht / druk 2

evenwicht

Voorzijde
Achterzijde
Niet beschikbaar
ISBN: 9789039527832
Uitgever: Boom
Auteur: Coenraad Hartsuijker
Druk: 2

Dit boek maakt deel uit van een serie mechanicastudieboeken voor de

opleidingen Bouwkunde en Weg- en Waterbouwkunde (Civiele Techniek) in

het hoger onderwijs (hbo en technische universiteit):

* Mechanica: Evenwicht

* Mechanica: Spanningen, vervormingen, verplaatsingen

* Mechanica: Statisch onbepaalde constructies en Bezwijkanalyse

Dit boek biedt een grondige behandeling van vele onderwerpen die vallen onder het thema evenwicht. Bijzondere aandacht gaat uit naar statisch bepaalde

staafconstructies. Er wordt uitgebreid aandacht besteed aan de analyse van

een constructie of situatie; berekeningen worden uitgevoerd volgens een zeer

systematische aanpak.

Het op de juiste wijze toepassen van de mechanica vereist een hoeveelheid inzicht en vaardigheid die men vooral opdoet

door uitgebreide oefening. Hiertoe biedt dit boek een zeer groot aantal uitgewerkte voorbeelden en vraagstukken, die zodanig zijn gestructureerd dat het doorwerken ervan resulteert in kennismaking met vele aspecten van dit vakgebied. De bijbehorende opgaven zijn beschikbaar via www.academicservice.nl.

De auteur heeft jarenlange ervaring in het doceren en doseren van mechanicaonderwijs aan de opleiding Civiele Techniek van de Technische Universiteit Delft

Lees meer