Factor-E / BPV OA / druk 1

Voorzijde
Achterzijde
Niet beschikbaar
ISBN: 9789037210156
Uitgever: Edu'Actief
Verschijningsvorm: Paperback
Auteur: Marijke Wesseling
Druk: 1
Taal: Nederlands
Verschijningsjaar: 2013
NUR: Gezondheidsvakken, lichamelijke oefening en verzorgingsvakken BVE-sector (=MBO + volwassenen educatie)

De BPV-opdrachten uit dit katern kunt u inzetten binnen de opleiding Onderwijsassistent. In dit katern vindt u bij elk werkproces (zie hieronder) uit het kwalificatiedossier een BPV-opdracht. Elke BPV-opdracht wordt beoordeeld op een product en op professioneel getoond gedrag (prestatie-indicatoren).

Werkprocessen:

1.1 Observeert de werkwijze van leerlingen/deelnemers en rapporteert de bevindingen.

1.2 Bereidt de uitvoering van programmaonderdelen voor.

1.3 Assisteert bij de uitvoering van programmaonderdelen.

1.4 Begeleidt leerlingen/deelnemers bij de uitvoering van programmaonderdelen.

2.1 Voert werkzaamheden uit ten behoeve van het primaire proces.

2.2 Assisteert bij het organiseren van activiteiten.

2.3 Voert administratieve taken uit.

2.4 Houdt toezicht en begeleidt buiten het primaire proces.

2.5 Voert in PO en SO pedagogisch-verzorgende taken uit.

3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering van het beroep.

3.2 Werkt aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg.

3.3 Stemt de werkzaamheden af.

3.4 Evalueert en rapporteert ervaringen en bevindingen.

Lees meer