Sociaal vaardig in de kring

Voorzijde
Achterzijde
Niet beschikbaar
ISBN: 9789037204490
Uitgever: Edu'Actief

In deze cursus bereidt de student een kringactiviteit voor om op een speelse manier de sociale vaardigheden van het jonge kind te stimuleren. Het belang van het werken in de kring en sociale vaardigheden en methodieken aanleren en inzetten wordt in deze cursus uitgebreid behandeld.

Toetsbare producten: kringactiviteit, persoonlijk verslag.

Deze cursus kan worden gebruikt voor de opleiding:

- onderwijsassistent.

Factor-E voor SAW

Factor-E bestaat uit cursussen, trainingen en projecten naar het leerlijnenmodel van De Bie. Het materiaal van Factor-E behandelt de onderwerpen vanuit de praktijk.

In een cursus wordt de theorie behandeld. Het gaat in de cursus om de achtergronden en definities. De student kan op een actieve manier kennis en inzicht verwerven. Niet alleen door te lezen en te luisteren, maar juist door te doen. Actieve verwerking van de leerstof dus. De cursus bestaat daarom uit veel en gevarieerde opdrachten waarmee de student individueel of in groepsverband aan de slag kan. De theoretische achtergronden staan in de bronnen. Een cursus heeft een omvang van 40 studiebelastinguren(SBU) (huiswerk en lessen).

Lees meer