Gedragsproblemen bij ouderen

Voorzijde
Achterzijde
Niet beschikbaar
ISBN: 9789035233782
Uitgever: Springer Media B.V.
Auteur: Theo Hazelhof & Tejo Verdonschot
Pagina's: 104

'Gedragsproblemen bij ouderen' geeft verzorgenden en helpenden (kwalificatieniveau

3 en 2) snel inzicht in psychische en psychiatrische aandoeningen bij ouderen. Na

bestudering van deze leerstof zijn zij in staat om:

* snel te bepalen wat voor consequenties een bepaald ziektebeeld heeft voor de

omgang met de cliënt (de 10 regels);

* aan te geven welk gedrag van de cliënt de ander stress oplevert;

* te verwoorden op welke manier de omgang met de oudere verbeterd kan worden.

Gedragsproblemen bij ouderen beschrijft op systematische wijze de meest voorkomende

psychische ziektebeelden en daarmee samenhangende gedragsproblemen. Zo komen

onder meer depressie, psychose en delier aan bod, maar ook de combinatie van deze

ziektebeelden met dementie. Ook persoonlijkheidsstoornissen krijgen aandacht,

inclusief het probleemgedrag dat daaruit kan voortvloeien. Naast deze ziektebeelden

worden ook algemene omgangsproblemen beschreven, zoals agressie, apathie, agitatie,

dwalen, verzamelen en splitten.

Elk hoofdstuk volgt dezelfde opzet per ziekte of probleemgedrag:

1 symptomen;

2 oorzaken;

3 diagnose;

4 behandeling.

Hoe je als verzorgende of helpende systematisch te werk gaat, vormt de leidraad in

dit boekje. Eerst informatie verzamelen, dan tien aanwijzigingen die je helpen om het

gedrag te inventariseren en maatregelen te nemen. De vragen helpen bij het op zoek

gaan naar oorzaken van probleemgedrag. Ook ondersteunen de vragen de lezer bij het

vaststellen van doelen, nuttig bij bijvoorbeeld de voorbereiding van een multidisciplinair

overleg.

Theo Hazelhof werkt als GZ-psycholoog bij Vitalis WoonZorggroep te Eindhoven.

Daarnaast schrijft hij boeken en is hij actief als redacteur.

Tejo Verdonschot was jaren werkzaam als programmacoördinator voor de programma's

Ouderen en Cognitieve stoornissen binnen de GGZ Eindhoven en De Kempen.

Lees meer