Chronisch zieken en gezondheidszorg

Voorzijde
Achterzijde
Niet beschikbaar
ISBN: 9789035222267
Uitgever: Elsevier Gezondheidszorg
Auteur: G.A.M. van den Bos, S.A. Danner, R.J. de Haan & E. Schadé
Druk: 1
Pagina's: 191

Als gevolg van de voortgaande vergrijzing, de verbeterde levensverwachting en de vooruitgang in de gezondheidszorg zullen er in de komende jaren steeds meer chronisch zieken komen, die een groot deel van hun leven aangewezen raken op medische zorg. Chronisch zieken hebben vaak complexe zorgvragen. Vele voorzieningen en disciplines zijn betrokken bij de zorg voor chronisch zieken: medische en paramedische zorg, revalidatie, psychosociale zorg, verpleeghuis- en thuiszorg, informele zorg en patiëntengroepen.

In de praktijk worden patiënten en zorgverleners geconfronteerd met zeer wisselende ziektebeelden. De klachten en beperkingen die mensen ondervinden als gevolg van hun chronische aandoening kunnen in aard en ernst sterk variëren. Om inzicht te verkrijgen in deze complexe leef- en zorgsituatie is in dit boek deze problematiek overzichtelijk in kaart gebracht. Er wordt ingegaan op de epidemiologische en klinische aspecten van chronische ziekten, en op de gevolgen van chronische aandoeningen voor zowel de patiënten als de gezondheidszorg. Vervolgens wordt een aantal frequent voorkomende aandoeningen besproken.

Dit leerboek is bedoeld voor de opleidingen geneeskunde, verpleegkunde, fysiotherapie en andere beroepsopleidingen in de gezondheidszorg. De onderwerpen worden zodanig gepresenteerd dat onderdelen gemakkelijk in te passen zijn in het modulair georganiseerde onderwijs. Het boek is ook bestemd voor geïnteresseerden die professioneel of informeel bij de zorg van chronisch zieken betrokken zijn.

Een groot aantal auteurs, afkomstig van de medische faculteiten van vrijwel alle Nederlandse universiteiten en van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, leverde een bijdrage.

Lees meer