Basisboek oncologie voor verpleegkundigen / druk 2

Voorzijde
Achterzijde
Niet beschikbaar

Basisboek oncologie voor verpleegkundigen leert hoe kanker ontstaat, hoe de diagnose gesteld wordt en welke behandelingen mogelijk zijn.Zo leren verpleegkundigen en andere gezondheidswerkers de dagelijkse praktijk in de oncologische zorg kennen.Basisboek oncologie voor verpleegkundigen geeft uitvoerig evidencebased informatie over mogelijke neveneffecten en hoe ze te voorkomen of behandelen. Er wordt gefocust op onderwerpen die tot de standaardpraktijk behoren in de behandeling van en de omgang met kankerpatiënten.Ook nieuwe ontwikkelingen die stilaan ingang vinden in de dagelijkse praktijk komen aan bod.De laatste jaren is de opvatting gegroeid dat de multidisciplinaire benadering van de kankerpatiënt essentieel is voor een optimale behandeling. Vandaar de aandacht voor preventie, screening, de diagnostische fase, de verschillende behandelingen en hun nevenwerkingen, de revalidatiefase en de palliatieve fase.Over de auteursVVRO