Infectiepreventie / Druk 2

Voorzijde
Achterzijde
Niet beschikbaar
ISBN: 9789034193445

Pagina's: 334

Infectiepreventie wil  zorgverleners een leidraad aanbieden voor de dagelijkse praktijkvoering. Dit boek richt zich vooral tot de zorgverleners in zorginstellingen waar veel mensen met een verminderde immuniteit onder eenzelfde dak verblijven, zoals ziekenhuizen, woonzorgcentra en psychiatrische verzorgingstehuizen.Deskundige en toegankelijke informatie vinden over infectiepreventie is niet altijd evident. Degelijke informatie is nochtans erg belangrijk om kruisinfecties te voorkomen.Het boek werd grondig herwerkt en bestaat uit twee delen.Het eerste deel behandelt vooral de voorzorgsmaatregelen om kruisinfecties te bestrijden, zoals de standaardvoorzorgsmaatregelen, handhygiëne, reiniging en desinfectie.Het tweede deel handelt over infecties die frequent voorkomen, maar waarover nog veel onduidelijkheid bestaat, zoals de ziekenhuisbacterie MRSA, Clostridium difficile, influenza en epidemieën met diarree. Deze infecties worden kort toegelicht: wat zijn ze, hoe ontstaan ze en welke voorzorgsmaatregelen moeten er genomen worden om kruisinfecties te vermijden of preventief aan te pakken.Door deze opbouw is het boek zeer geschikt voor gebruik in zowel acute, als chronische zorginstellingen.Over de auteursRika De Bens behaalde haar graduaat verpleegkunde aan het Hoger Instituut voor Verpleegkunde in Antwerpen en studeerde vervolgens biomedische wetenschappen, sociale gerontologie aan de Vrije Universiteit Brussel. Ze werkte 7 jaar als verpleegkundige in een acuut ziekenhuis. In 1998 werd ze hoofdverpleegkundige in ZNA Joostens (Zoersel). In 2002 nam ze daar de functie van referentiepersoon ziekenhuishygiëne op zich. Haar eerste en grootste uitdaging binnen deze functie was een nieuw handboek over infectiepreventie te schrijven. Intussen is ze directeur in ZNA Joostens, maar de kriebels voor ziekenhuishygiëne laten haar niet los.Luc Knaepkens studeerde ziekenhuisverpleegkunde aan het Hoger Instituut voor Verpleegkunde in Antwerpen. Zijn stage in het Algemeen Kinderziekenhuis in Antwerpen motiveerde hem om verder te studeren voor kinderverpleegkundige. Hij werkte een jaar in de operatiekamer en op de afdeling endoscopie en vier jaar op de afdeling intensieve neonatologie en intensieve zorg. Daarna werd hij hoofdverpleegkundige van de afdeling nucleaire geneeskunde in het ZNA Middelheim (Antwerpen), waar hij ondertussen zijn kaderopleiding afrondde. Vervolgens maakte hij de overstap naar het ZNA Jan Palfijn (Merksem) en rondde hij de opleiding tot verpleegkundig ziekenhuishygiënist af bij het NVKVV in Brussel. Sinds 2003 werkt hij voltijds als ziekenhuishygiënist in het hygiëneteam van het ZNA.