Handelen bij kindermishandeling en huiselijk geweld / Druk 3

Van signalering tot besluit

Voorzijde
40,95
Met 5% studentenkorting
Voor 38,90 i
Levertijd: 3 dagen
+
Bestel
ISBN: 9789024426867
Uitgever: Boom
Verschijningsvorm: Paperback
Auteur: Linda Douma & Medi Hoes
Druk: 3
Pagina's: 304
Taal: Nederlands
Verschijningsjaar: 2020
NUR: Mens en maatschappij HOGER ONDERWIJS

Deze uitgave is bedoeld voor studenten die in hun (beoogde) werkveld te maken kunnen krijgen met kinderen, volwassenen en gezinnen waarbij (vermoedelijk) sprake is van kindermishandeling of huiselijk geweld. Het boek biedt achtergronden en praktische handvatten en informatie, zodat beroepskrachten dit tijdig kunnen signaleren en er adequaat op kunnen reageren.

De vele casussen in het boek maken de theorie inzichtelijk. In het boek komen de volgende onderwerpen aan de orde: Wat verstaan we onder kindermishandeling en huiselijk geweld? Wat zijn de oorzaken en wat zijn de gevolgen ervan? Welke signalen kunnen duiden op kindermishandeling en huiselijk geweld en hoe ga je daarmee om? Welke beroepshouding is nodig om deze signalen te herkennen en hoe ga je het gesprek aan met het slachtoffer en de dader? Welke stappen kan of moet je nemen?

De Verplichte Meldcode komt hierbij ruim aan bod. Loverboy-problematiek en eergerelateerd geweld. Hulpverlening bij kindermishandeling en huiselijk geweld in Nederland. Deze derde druk is geheel geactualiseerd en sluit aan bij de nieuwe aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling. Het deel over seksueel misbruik is uitgebreid en waar nodig wordt meer aandacht besteed aan theoretische modellen.

Op de bijbehorende website, www.handelenbijkindermishandelingenhuiselijkgeweld.nl, zijn video’s, begrippentrainers, werkcasussen en extra materiaal te vinden.

Lees meer