Hee hoor mij ho simultaan op de brandtorens

Voorzijde
Achterzijde

Niet beschikbaar

ISBN: 9789023474982
Uitgever: Bezige Bij, De
Auteur: H.H. ter Balkt
Pagina's: 1600

In 1969 verscheen de eerste po√ęziebundel van een dichter die anno 2014 niet meer weg te denken is uit de Nederlandse literatuur: H.H. ter Balkt, in de eerste jaren van zijn dichterschap publicerend onder de naam Habakuk II de Balker. De bundel had meteen al de toon die de tientallen latere bundels van zijn hand bleef kenmerken, al is die in de loop van de jaren scherper en geconcentreerder geworden. iHee hoor mij Ho simultaan op de brandtorens bevat niet alleen de regulier uitgegeven bundels, maar ook bibliofiele uitgaven en een nooit eerder gepubliceerde vroege bundel.Achttienhonderd pagina s po√ętisch avontuur, stilistische brille, weerbarstige vitaliteit, provocerende stellingname. Een monument voor een monumentale dichter.