Het heilige zelf

Voorzijde
Niet beschikbaar
ISBN: 9789021143934
Uitgever: Meinema, Uitgeverij
Auteur: Sytze Ypma
Pagina's: 160

Mensen zijn gelaagde wezens en ons diepste innerlijk is heilig, zo stelt Sytze Ypma. In deze religieuze antropologie brengt hij die lagen in kaart via de geestelijke weg die Etty Hillesum in haar dagboeken beschrijft.Ypma pleit voor een nieuwe kijk op de mens, een nieuw zelfbeeld - het gelaagde zelf - dat hij uitwerkt aan de hand van het Bijbels-Hebreeuwse denken. Hij laat zien hoe ons zelf meer weg heeft van de maan dan van de zon. De mens schijnt niet zelf, maar dankzij iets buiten zichzelf, de Ander, die in geestelijke zin de zon is.Vanuit dit mensbeeld werpt Ypma een nieuwe blik op het narcisme - de liefde voor ons zelf en de zelfontwikkeling. Hij stelt dat religie ons kan helpen om in de verhouding tot onszelf te rijpen. Het narcisme en religie vinden elkaar in waarden als humor, wijsheid, empathie, acceptatie van de eindigheid van het leven, creativiteit en bidden.Dr. Sytze Ypma is predikant van de protestantse gemeente Scharnegoutum-Lo├źnga. Naast zijn predikantschap is hij werkzaam als docent godsdienstpsychologie aan de PThU te Groningen.