Utrechtse studies De goddeloosheid van de wetenschap

Voorzijde
Niet beschikbaar
ISBN: 9789021141336
Verschijningsvorm: Paperback / softback
Auteur: M. Sarot
Druk: 1
Pagina's: 159
Taal: Nederlands
Verschijningsjaar: 2006
NUR: Theologie algemeen

Marcel Sarot is wijsgerig theoloog en doordenkt vanuit de filosofie theo-logische vraagstukken, waaronder de vraag hoe en op welke wijze de theologie zelf weten- schap kan zijn. Vanuit j het UtrechtsUniversiteitsfonds bezet hij een leerstoel over deze vraagstukken. Zijn inaugurele rede is in een appendix bij dit boek opgenomen.Wat kan er wetenschappelijk over God gezegd worden? Binnen de gangbare wetenschapsopvat-ting moet het antwoord op deze vraag luiden: niets! Uitspraken over God kun je immers niet toetsen aan de hand van herhaalbare experimen-ten, en God is nooit en nergens direct waarneem-baar.Als bij voorbaat vaststaat dat de wetenschap niets over God kan zeggen, wat zegt dit dan over die wetenschap? Is een wetenschap die sommige zaken bij voorbaat uitsluit, nog wel wetenschap? Wat zegt het over christelijk geloof? Kun je wel geloven in zaken die zich onttrekken aan elke wetenschappelijke waarneming? En wat zegt het voor de theologie, die het tegelijk over God wil hebben en wetenschap wil zijn?Vanuit deze vragen bespreekt Marcel Sarot de ver-houding tussen theologie en andere wetenschap-pen, waarbij het uiteindelijk om de vraag gaat of wetenschap God-loos is of goddeloos.