Ingewijd en toegewijd

Voorzijde
Niet beschikbaar
ISBN: 9789021139555
Uitgever: Boekencentrum
Verschijningsvorm: Paperback / softback
Auteur: G. Groener
Druk: 1
Pagina's: 420
Taal: Nederlands
Verschijningsjaar: 2003
NUR: Pastoraat

Pastor zijn is een mooi beroep, maar er zijn vele tekenen dat hetook een zwaar beroep is. Met name in het parochie- en gemeentepastoraatstoten pastoraal werkenden op grote moeilijkheden: deveranderingen volgen elkaar steeds sneller op en de toekomst isonduidelijk. Juist dan wordt het belangrijk om te ontdekken wathet hart is van het pastoraat.Gerard Groener is ruim dertig jaar actief geweest in het opleiden,begeleiden en bijscholen van pastores en mag dus gelden als eenbetrokken deskundige als het gaat om het welzijn van pastoresen de kwaliteit van het pastoraat. De auteur biedt inzicht in hetprogramma en de werkwijzen van een hedendaagse pastoraleopleiding, de KTU te Utrecht, en biedt een komende generatie aanwat hij in de loop der jaren over pastoraat en pastores geleerdheeft. Daarbij geeft hij niet alleen een geschiedenis van de pastoropleiding,maar verkent hij ook ons huidige culturele en kerkelijkelandschap. Hij wijst aan welke uitdagingen, val kuilen en kansendaarin voor het pastoraat aanwezig zijn. Zo wordt een coherentevisie ontwikkeld op het pastoraat, waarin de in de huidige praktischetheologie gangbare omschrijving van het pastoraat als'hermeneutische communicatie' wordt aangevuld met twee andereperspectieven: die van mystagogie en leiderschap.Het boek kan al met al gelden als een betrouwbare gids voorstudenten in de opleiding, pastores in het veld en docenten in deopleidingsinstituten van pastoraal werkenden.Drs. Gerard Groener (1938) was van 1970 tot 2002 pastoraal supervisoren docent praktische theologie aan de Katholieke TheologischeUniversiteit te Utrecht. Hij is momenteel als supervisor verbonden aanhet Emmauscentrum voor Klinische Pastorale Vorming te Maarssen.