Over dood en eeuwig leven / druk 1

Voorzijde
Achterzijde
Niet beschikbaar
ISBN: 9789020984224
Uitgever: Lannoo

Paus Benedictus over 'de leer van de laatste dingen';;;Joseph Ratzingers studie over 'de leer van de laatste dingen' wordt beschouwd als een van de belangrijkste theologische publicaties van de laatste decennia. In dit boek gaat hij in op de christelijke verwachting van een bestaan over de dood heen.;;;Paus Benedictus zoekt de bronnen voor de christelijke toekomstverwachting in de Bijbel. Hij denkt na over de verrijzenis van het lichaam, de wederkomst des Heren, het laatste oordeel, het vagevuur, hel en hemel...;;;Een belangrijk boek over gevoelige en wezenlijke inzichten van het christelijk geloof.