Werken met supply chain management

Voorzijde
Niet beschikbaar
ISBN: 9789020733297
Uitgever: Noordhoff
Verschijningsvorm: Paperback / softback
Auteur: A.R. van Goor & Walther Ploos van Amstel
Druk: 1
Pagina's: 307
Taal: Nederlands
Verschijningsjaar: 2006
NUR: Productie, inkoop, logistiek

Supply Chain Management (SCM) is een onderwerp dat zich in een groeiende belangstelling mag verheugen. In dit boek motiveren de auteurs dat SCM vooral vanuit afnemersperspectief moet worden bekeken. Zij beschouwen SCM in de eerste plaats als bedrijfskunde op ketenniveau.Het boek is opgebouwd uit drie delen. Bij de missie gaan we in op belangrijke trends zoals supply chain complexity, lean & agile supply chains, maar ook op supply chain risk management. We formuleren een integraal model en motiveren waarom we in dit boek nogal focussen op de logistieke aspecten van supply chain management.Voor SCM achten wij de interfaces tussen functionele gebieden belangrijker dan ieder van die functies op zich. We gaan dieper in op retail SCM, E-business in de supply chain, SCM Upstream en de ICT-aspecten van een supply chain. In het derde en laatste gedeelte bespreken we de implementatie van SCM. Daarbij is het van belang om te weten welke partij zich op basis van welke motieven ketenregisseur mag noemen. SCOR en Balanced Score Card worden veel gebruikt bij ketenbesturing en ontbreken dan ook niet in dit boek. Met een stappenplan wordt daadwerkelijk inhoud gegeven aan de titel Werken met SCM en dat vormt de afronding van dit boek.Ieder hoofdstuk is voorzien van vele praktijkvoorbeelden en eindigt met een actuele business-case.Het boek is een verdieping op de leerstof van de uitgaven Werken met logistiek en Werken met distributielogistiek.Het behandelt een problematiek die zeer richtinggevend is voor de continu it van vele ondernemingen.Werken met Supply Chain Management richt zich op studenten van de opleiding Logistiek en Economie, Logistiek en Technische Vervoerskunde en studenten van andere opleidingen met logistiek als specialisatie. Daarnaast richt het boek zich op de praktijkbeoefenaar.