Leerboek accountantscontrole / 1 Algemene inleiding . 2 Functie, taak en verantwoordelijkheid . 3 Controlebegrippen, -middelen en -methoden / druk 2

Niet beschikbaar