Behouden vaart omnibus / druk 1

Voorzijde
Achterzijde
Niet beschikbaar

Historische romans over het wel en wee van het leven van een Rotterdamse familie in de negentiende en begin twintigste eeuw.In ¿Met de wind in de zeilen¿ verhuizen Barel en Annemarie Linders van het platteland naar de stad, in de hoop op een beter bestaan. Annemarie trouwt reder Adriaan Buijtendijk, een weduwnaar met vijf kinderen. In Als het tij keert is de rederij welvarend. Bart Linders vaart over de wereldzeeën, maar zorgen zijn er zeker ook. Rosa Buijtendijk heeft in Na eb komt vloed haar hart verpand aan rederszoon Richard Wilding die uit zakelijke overwegingen met haar nichtje trouwt. Tenslotte Anker der hoop waarin Emma Wilding een hoge prijs moet betalen voor haar onbezonnenheid voordat het geluk aanklopt.Gerda van Wageningen (Oud-Beijerland) schreef al veel historische romans. Afkomstig uit een geslacht van boeren en schippers blijft ze geboeid door de geschiedenissen van haar voorvaderen. Haar altijd goed gedocumenteerde romans zijn fantastisch om te lezen en geweldig populair.