Allergie / druk 6

Voorzijde
Niet beschikbaar
ISBN: 9789020206340
Uitgever: VBK Media

Jaap HuibersAllergieHoe kom je d'ran, hoe kom je d'rafAllergie nemen hand over hand toe. Veel lichamelijke aandoeningen, zoals astma. eczeem en darmaandoeningen. zijn te wijten aan allergische reacties.In dit boekje neemt de schrijver bewust afstand van de gangbare medische opvattingen betreffende het verschijnsel allergie.Je moet als allergie-pati niet uitgaan van de gedachte 'ik moet deze stof of dat dier of dat voedsel mijden', nee, je moet proberen je conditie zo sterk te maken dat stoffen die van buiten komen en altijd lichaamsvijandig zijn, niet onafgebroken in ons lichaam kunnen binnendringen.Allergie berust volgens de auteur op een defect, een zwakke plek in de eigen persoonlijkheid. Met name bij kinderen is hot onderkennen van de juiste oorzaak van levensbelang voor de latere ontwikkeling. zowel psychisch als lichamelijk.Jaap Huibers beschrijft hoe een allergie overwonnen kan worden als je je bewust bent van de oorzaak. die altijd in jezelf gelegen is. Dus geen pilletjes. zalfjes of injecties, die de verschijnselen keer op keer moeten verdoezelen, maar bij het begin beginnen en stap voor stap de innerlijke constitutie sterk maken.