De kleine gids - Jeugdwet

Voorzijde
Achterzijde
Niet beschikbaar
ISBN: 9789013130522
Uitgever: Wolters Kluwer Nederland B.V.
Auteur: Redactie

De nieuwe Jeugdwet betekent een ingrijpende wijziging in de zorg voor jeugdigen. Ouders en jeugdigen krijgen vanaf 1 januari 2015 in veel gevallen te maken met de gemeente. Ook verandert er veel voor organisaties die hulp, zorg of ondersteuning aan jeugdigen bieden.

De Kleine Gids Jeugdwet beschrijft in begrijpelijke taal hoe de Jeugdwet in elkaar zit. De volgende onderwerpen komen aan bod:

de toegang tot jeugdhulp

de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering

de rechten en plichten van de jeugdige en zijn ouders

de partijen in het jeugdveld

regels over gegevensverwerking en privacy

toezicht en handhaving Jeugdwet

Deze Kleine Gids legt op een duidelijke manier uit wat de nieuwe Jeugdwet betekent voor alle betrokken partijen. Het is een handig hulpmiddel om de Jeugdwet te begrijpen in uw situatie. Dat kan zijn als ontvanger van de hulp (jeugdige of ouder) of als professional die betrokken is bij de jeugdhulp.

Lees meer