Toegepaste Wiskunde voor het hoger onderwijs - Deel 2 / Druk 5

Voorzijde
Inkijkexemplaar
69,95
Vandaag besteld,
morgen verzonden
Met 5% studentenkorting
voor 66,45 i
+
Bestel
ISBN: 9789006310856
Uitgever: ThiemeMeulenhoff bv
Verschijningsvorm: Paperback
Auteur: J.H. Blankespoor
Druk: 5
Relevante opleidingen:
Pagina's: 452
Taal: Nederlands
Verschijningsjaar: 2018
Voorgeschreven bij o.a.:
Vervanger van: 9789006952285
NUR: Toepassingsgerichte wiskunde

Toegepaste wiskunde voor het hoger onderwijs deel 2 is een onmisbaar hulpmiddel voor iedere student in de sector Techniek, die de technische wiskunde wil leren begrijpen en toepassen. Ook dit deel bevat veel voorbeelden, waarmee de student de theorie leert toe te passen vanuit beschreven contexten (meestal afkomstig uit de techniek), met veel opgaven en leeropdrachten. Elk hoofdstuk bevat een aantal Maple-voorbeelden en vraagstukken, die overigens ook met een ander computeralgebrasysteem te maken zijn. De toepassing van Maple is zoveel mogelijk geïntegreerd met de theorie en de voorbeelden.

Toegepaste wiskunde voor het hoger onderwijs deel 2 bevat de hoofdstukken Vectoren, Complexe getallen, Matrices en determinanten, Functies van twee of meer variabelen, Meervoudige integralen, bol- en cilindercoördinaten, Differentiaalvergelijkingen, De Laplacetransformatie en Rijen en reeksen.

De auteurs gaan ervan uit dat de student voor de onderwerpen in dit boek vaker de computer zal gebruiken dan in deel 1 van de serie. Er is voldoende aandacht besteed aan de theoretische concepten, opdat de student de computer (of de grafische rekenmachine) niet als blackbox hoeft te gebruiken, maar weet wat hij/zij doet.

De herziene serie toegepaste wiskunde voor het hoger onderwijs is geschikt voor alle opleidingen waar wiskundige vaardigheden een belangrijke plaats innemen, met name in de sector Techniek, zowel in het hbo als in de technische universiteiten. De nadruk ligt op het trainen van wiskundige vaardigheden. De student past de wiskundige vaardigheden ook toe in praktische situaties.

De serie is tot stand gekomen op basis van de volgende indeling:

Deel Inleiding: behandelt het basisniveau wiskunde; tevens geschikt voor het wegwerken van een wiskundedeficiëntie.

Deel 1: behandelt (vrijwel) de gehele propedeusewiskunde van het technisch hbo.

Deel 2: is vooral bedoeld voor het wiskundeonderwijs ná de hbo-propedeuse. Bij technische universiteiten zal deze stof nog wel tot de propedeuse behoren.

Op de website www.thiememeulenhoff.nl/wiskunde zijn de uitwerkingen van de vraagstukken uit de herhalingsopgaven te vinden.