Hoofdstukken Sociaal Recht editie 2020 / Druk 29 (e-book)

Voorzijde
Inkijkexemplaar
42,95
Direct beschikbaar
Andere versies
+
Bestel
ISBN: 9789001591427
Uitgever: Noordhoff
Verschijningsvorm: E-book via Bookshelf
Auteur: Prof.Mr.C.J. Loonstra
Druk: 29
Pagina's: 345
Taal: Nederlands
Verschijningsjaar: 2020
Categorie: Personeelszaken
NUR: Recht algemeen

Hoofdstukken Sociaal Recht behandelt de belangrijkste thema’s van het arbeidsrecht. Het boek heeft al jarenlang een vaste plaats in het hbo-onderwijs. Dankzij dit feit kan het boek jaarlijks worden herzien. De onderwerpen die in Hoofdstukken Sociaal Recht aan de orde komen, zijn:

• De afbakening van de arbeidsovereenkomst ten opzichte van andere overeenkomsten van werk.

• De inhoud van de arbeidsovereenkomst (o.a. loonbetaling, ziekte van de werknemer, proeftijdbeding, concurrentiebeding, eenzijdig wijzigingsbeding, bedrijfsongevallen, overgang van onderneming).

• Ontslagrecht.

• Socialeverzekeringsrecht (met name de WW en de ZW/WIA).

• Cao-recht.

• Stakingsrecht.

• Medezeggenschapsrecht.

• Arbeidsbeschermingsrecht (arbeidstijden en arbobeleid).

• Arbeidsverhoudingen in Nederland.

• Ambtenarenrecht.

• Internationaal sociaal recht.

Ieder hoofdstuk bevat een begrippenlijst, open vragen en meerkeuzevragen, zodat het boek door middel van zelfstudie

gemakkelijk door de student eigen kan worden gemaakt.

Digitale ondersteuning

Op www.sociaalrecht.noordhoff.nl biedt Noordhoff Uitgevers digitale ondersteuning aan voor studenten en docenten bij dit boek.

De auteur

Cees Loonstra heeft een aantal studieboeken voor het hbo geschreven. Hij beoefent het arbeidsrecht niet alleen in theorie maar ook in de praktijk. Naast zijn hoogleraarschap arbeidsrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, is hij

onder meer adviseur bij een Amsterdams advocatenkantoor dat zich in het arbeidsrecht heeft gespecialiseerd. Ook is

hij raadsheer-plaatsvervanger bij Hof Den Haag.

Lees meer