Basisvaardigheden Wiskunde / Druk 4

Met Basisvaardigheden Wiskunde kunnen studenten zelfstandig hun wiskundige vaardigheden op een peil brengen die nodig is om een opleiding aan het hbo met succes te kunnen volgen. De leerstof van dit boek staat op het niveau van havo wiskunde B en bevat van dat programma vooral de onderdelen van de analyse. In de nieuwe editie zijn twee onderwerpen toegevoegd: inverse functies en kwadraat afsplitsen. Met de instaptoets krijgt de student een beeld van de eigen wiskundige kwaliteiten. Aan het eind van de toets krijgt de student per hoofdstuk een overzicht van haar/zijn vaardigheden. Het boek is overzichtelijk opgezet met aan de linkerpagina steeds een korte uitleg, voorzien van enkele voorbeelden. Op de rechterpagina staan de bij die uitleg behorende opgaven. Op de website behorende bij dit boek zijn extra opgaven opgenomen.

- Beknopte opfriscursus met alle benodigde wiskunde voor het hbo;

- zeer geschikt voor zelfstudie door instaptoetsen en voortgangstoetsen;

- beknopte en didactisch goed gestructureerde leerstof.

Op www.basisvaardighedenwiskunde.noordhoff.nl vinden studenten en docenten de uitwerkingen van de opgaven in het boek en de instaptoetsen. Ook zijn hier extra opgaven opgenomen waarmee de student nog beter de stof kan eigen maken.

Doelgroep

Geschikt voor eerstejaars hbo-studenten.

Dit boek is ook beschikbaar als e-book via het platform Bookshelf. (URL invoegen: http://bookshelf.nl/) 9789001856311

De auteurs

Douwe Jan Douwes werkt aan Stenden Hogeschool.

Jaap Grasmeijer werkt aan Hogeschool InHolland.