Actief en samenwerkend leren / Druk 5 (e-book)

De docent als begeleider

Voorzijde
Inkijkexemplaar
49,95
Direct beschikbaar
Andere versies
+
Bestel
ISBN: 9789001299248
Uitgever: Noordhoff
Verschijningsvorm: E-book via Bookshelf
Auteur: Michel van Ast Otto de Loor Lambrecht Spijkerboer
Druk: 5
Pagina's: 234
Taal: Nederlands
Verschijningsjaar: 2022
Vervanger van: 9789001877743
NUR: Pedagogiek

- Goed onderbouwde theorie, voorzien van veel praktijkvoorbeelden;

- volop concrete suggesties voor de praktijk.

Leren en lesgeven zijn idealiter gericht op wendbaar gebruik. Actief en samenwerkend Leren ondersteunt docenten (in opleiding) bij het goed onderbouwd in de praktijk brengen van samenwerkend leren, werken met betekenisvolle leertaken en zelfstandig werken en leren.

Deze nieuwe editie is ontstaan door samenvoeging van de twee boeken Samenwerkend leren en Actief leren. Daardoor is er meer samenhang ontstaan tussen de thema’s, meer structuur in de hoofdstukken en meer samenhang met het eerste deel uit deze serie: Effectief leren. In deze nieuwe editie is het thema zelfstandig leren flink uitgediept en uitgebreid en het onderwerp leren in een professionele leergemeenschap is toegevoegd.

In Actief en samenwerkend leren wordt aan de hand van een groot aantal optionele samenwerkingsstructuren duidelijk gemaakt hoe docenten en leerlingen gezamenlijk verantwoordelijkheid kunnen dragen voor het leerproces. Daarbij is aandacht voor de sterke én zwakke kanten van samenwerken, de succesfactoren en de klassenorganisatie rond samenwerkend leren. Daarnaast legt het boek uit wat (toekomstige) docenten kunnen doen om leerlingen voor te bereiden en te begeleiden bij het leren aan een betekenisvolle leertaak. Ook aan de betekenisvolle beoordeling van een leertaak wordt aandacht besteed.

Actief en samenwerkend leren is een verdieping van en uitbreiding op Effectief leren. Maar het boek is ook heel goed los van Effectief leren te lezen. Het boek biedt vele praktische handreikingen aan de hand van voorbeelden, werkvormen en tips, vaak direct afkomstig uit de praktijk. De inhoud van dit boek is daarmee stevig geworteld in een combinatie van theorie en praktijk.

Actief en samenwerkend leren is geschreven voor de propedeuse en hoofdfase van de diverse lerarenopleidingen.

Michel van Ast begon zijn onderwijsloopbaan als docent en (educatief) auteur en redacteur; tegenwoordig is hij lerarenopleider en trainer/coach. Vanuit OnderwijsArena geeft hij lezingen en workshops, adviseert en begeleidt hij onderwijsinstellingen en traint en coacht hij docenten. Daarnaast is hij coauteur van o.a. Effectief leren. De docent als regisseur (Noordhoff, 2020).

Otto de Loor heeft jarenlange ervaring als trainer/adviseur bij APS en lerarenopleider bij de Universiteit Utrecht. Daarnaast werkte hij als docent, mentor, teamleider en interim schoolleider in het voortgezet onderwijs. Sinds 2016 heeft hij zijn eigen onderwijsadviesbureau en is hij coauteur van o.a. Effectief leren. De docent als regisseur (Noordhoff, 2020).

Lambrecht Spijkerboer heeft als docent wis- en natuurkunde eerst twaalf jaar in het voortgezet onderwijs gewerkt en is sinds 1984 lerarenopleider. Door de jarenlange ervaring als trainer en adviseur voor schoolontwikkeling bij APS heeft hij zich ontwikkeld in diverse didactische thema’s, waaronder vaardigheidsdidactiek, samenwerkend leren, differentiatie, formatief werken en toetsen en beoordelen. Daarnaast is hij coauteur van o.a. Effectief leren. De docent als regisseur (Noordhoff, 2020).