Mens en Recht / Druk 11

Voorzijde
Inkijkexemplaar
ISBN: 9789001299019
Uitgever: Noordhoff
Verschijningsvorm: Studiemeister
Auteur: Mr A. Bunthof Mr. Y.M. Visscher
Druk: 11
Pagina's: 573
Taal: Nederlands
Verschijningsjaar: 2022
Vervanger van: 9789001593230
NUR: Recht algemeen

- Behandelt de juridische aspecten waarmee cliënten binnen het domein Social Work en Zorg te maken kunnen krijgen;

- geeft social workers en medewerkers binnen de Zorg zicht op juridische valkuilen voor een cliënt;

biedt in kort bestek heel veel nuttige informatie.

- Mens en recht is een inleiding in het recht, speciaal afgestemd op het sociaal-agogische domein. Het boek leert studenten hoe het recht in de praktijk van Social Work en Zorgwerkt.

Mens en Recht begint met een inleiding in het recht, het procesrecht en de rechtsbescherming. Daarna wordt het recht behandeld dat een rol speelt binnen het domein Social Work en Zorg. Achtereenvolgens komen de volgende deelgebieden aan bod:

Het verbintenissenrecht, waarbij nader wordt ingezoomd op de koop- en huurovereenkomst en de schuldenproblematiek;

het personen- en familierecht, met de juridische aspecten van ouderschap en gezag;

het jeugdrecht;

het gezondheidsrecht;

het arbeidsrecht;

het sociale zekerheidsrecht;

het strafrecht

het vreemdelingenrecht.

Deze vernieuwde, elfde editie van Mens en Recht is geactualiseerd wat betreft het geldend recht, met hier en daar een doorkijkje naar het toekomstig recht.

Mens en recht is een studieboek speciaal afgestemd op de opleidingen binnen het domein Social Work. Het is ook mogelijk om slechts enkele hoofdstukken te gebruiken bij een andere opleiding waar het recht niet de boventoon voert.

De website bij Mens en Recht bevat ondersteunende informatie voor docenten en studenten, zoals competenties en leerdoelen, open vragen, meerkeuzevragen en groepsopdrachten met voorbeelduitwerkingen.

Bij dit boek kunnen docenten zelf toetsen samenstellen met behulp van www.toetsopmaat.nl. Deze toetsenbank bevat alle vragen uit de oefentoetsen voor studenten. Toetsen kunnen worden geëxporteerd naar diverse formats.

Mr. Y.M. Visscher was tot voor kort docent juridische vakken in het hbo en is thans werkzaam als juridisch adviseur. Van haar hand verschenen tevens Praktisch Bestuursrecht en Praktisch Staatsrecht. Binnenkort verschijnt Praktisch Consumentenrecht.

Mr. A. Bunthof is docent juridische vakken aan de opleidingen SW en VPK (deeltijd en duaal) aan het hbo en docent-onderzoeker binnen de Jeugdzorg en Ggz.

Lees meer