Voorbereiden en ontwikkelen van wiskundeonderwijs

Voorzijde
Huidige versie niet beschikbaar:

Voorbereiden en ontwikkelen van wiskundeonderwijs

ISBN: 2030000000814
Uitgever: Ten Brink Uitgevers
Auteur: Theo van den Bogaart
Druk: 1

Dit boek slaat een brug tussen leren op het instituut (cursussen wiskunde en wiskundedidactiek) en leren op de stageschool (het verzorgen van wiskundelessen).

- Een wiskundeles voorbereiden

- Voorbereiden van een lessenreeks

- Wiskundedidactisch praktijkonderzoek