Toetsen van Wiskunde

Voorzijde
Huidige versie niet beschikbaar:

Toetsen van Wiskunde

ISBN: 2030000000807
Uitgever: Ten Brink Uitgevers
Auteur: Aad Monquil e.a.
Druk: 1

Dit werkboek heeft als doel om het resultaat van wiskundelessen zo effectief mogelijk te kunnen toetsen. We richten ons daarbij op toetsen die aan het eind van een leerproces van één of twee hoofdstukken onderzoeken of de leerlingen de doelstellingen hebben gehaald en op het beoordelen van deze resultaten met een cijfer. We leren toetsvragen kritisch te bekijken, toetsvragen te maken en precies te koppelen aan de doelstellingen die in de leerstof worden nagestreefd, en we kijken naar het normeren, afnemen, bespreken, en het nakijken van een toets. Het boek is bedoeld als cursusmateriaal, waarbij studenten deels individueel werken en deels in een groep, die een sectiewiskunde simuleert.

In dit werkboek starten we met de schriftelijke toetsvorm, daarna schetsen we een theoretisch kader rond het onderwerp toetsen en we besluiten met een paar voorbeelden van alternatieve toetsvormen. Na het doorwerken van dit werkboek is de student in staat om een toets, van zichzelf of van iemand anders, te beoordelen op een groot aantal aspecten, zodat hij met argumenten kan aangeven of het een goed proefwerk is of niet.

Dit boekje maakt deel uit van de serie 'Leren effectief lesgeven'.

Andere delen van deze serie zijn:

Het leren van wiskunde

Probleemoplossen en wiskunde