Het leren van wiskunde

Voorzijde
Huidige versie niet beschikbaar:

Het leren van wiskunde

ISBN: 2030000000777
Uitgever: Ten Brink Uitgevers
Auteur: Toon Faes e.a.
Druk: 1

Leren effectief lesgeven: Het leren van wiskunde

Dit werkboek kan gebruikt worden als studentenmateriaal bij een introductiecursus over de didactiek van de wiskunde. Bedoeling van de cursus is om de studenten een aantal aandachtspunten mee te geven bij het bekijken van wiskundeboeken, bij het observeren van lessen en bij het analyseren van leerstof voordat ze lesvoorbereidingen voor volledige lessen moeten maken. Lesvoorbereiden zonder deze voorkennis blijft een vormkwestie zonder didactische inhoud.

Geprobeerd is aan het begin van elk hoofdstuk zoveel mogelijk de doelen te beschrijven in termen van wat studenten moeten kunnen, om zo ook te komen tot ‘effectief didactiekonderwijs’. Minder operationele doelen, die er in didactiekcursussen wel zijn, zijn niet opgenomen.

Andere delen van deze serie zijn:

- Toetsen van wiskunde

- Probleemoplossen en wiskunde