(97)

12,99
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 12,34
+
Bestel

Slavenopstand op de Neptunus

kroniek van een wanhoopsdaad

Ruud Paesie || Walburg Pers B.V., Uitgeverij

In oktober 1785 brak op de Neptunus een slavenopstand uit, kort voordat het in Amsterdam uitgeruste schip de oversteek van Afrika naar Amerika zou maken. De muitende slaven slaagden er zelfs in de macht op het schip over te nemen. In de daaropvolgende uren ontbrandde een hevig vuurgevecht rondom het schip, waarbij de Nederlanders steun kregen van vele tientallen bewapende Afrikanen en Engelsen die met allerlei vaartuigen toegeschoten waren. Een enorme explosie in de kruitkamer maakte een eind...

27,50
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 26,13
+
Bestel

Adam Schadee

groote zoon van de stad - Stadsarchitect Den Haag 1891-1927

Hardback || Koos Havelaar & Marcel Teunissen || Walburg Pers B.V., Uitgeverij

Met ontwerpen voor meer dan 200 kleine en grote gebouwen voor de gemeenschap heeft architect Adam Schadee (1862-1937) een fundamentele bijdrage geleverd aan de modernisering van Den Haag. Tijdens zijn dienstverband als bouwkundige van Gemeentewerken vanaf 1891 en als hoofd van de ontwerpafdeling vanaf 1905 groeide de stad explosief en raakte de modernisering van de samenleving in een stroomversnelling. Den Haag verstevigde haar reputatie als woonstad en manifesteerde zich ook als werkstad van...

19,95
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 18,95
+
Bestel

Het verguisde Christendom

Jacob Slavenburg || Walburg Pers B.V., Uitgeverij

Er zijn heel weinig boeken geschreven over het vroegste christendom uit de allereerste tijd, nog voor het ontstaan van de bijbelse evangeliën. Dit komt mede omdat er weinig bronnen uit die periode leken te bestaan. Bij velen bestaat daardoor het onterechte beeld van een zich van aanvang af harmonisch ontwikkelende wereldkerk.

Historicus Jacob Slavenburg toont aan de hand van uitputtend bronnenonderzoek aan dat dit een vals beeld is. Er is praktisch geen enkele overeenkomst tussen de kerken v...

22,50
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 21,38
+
Bestel

Duits Deelen / Druk 2 (Heruitgave)

van vliegbasis tot jeugdzorg

Paperback / softback || Ineke Beltman || Walburg Pers B.V., Uitgeverij

Lag het gehucht Deelen in de middeleeuwen al op een kruispunt van handelswegen, ook in de meer recente geschiedenis was Deelen een centrum, maar dan voor militair luchtverkeer. 'Fliegerhorst Deelen' werd in 1940, direct na de Duitse inval, aangelegd op de vliegroute van Engeland naar het Ruhrgebied. Weinig Nederlanders beseffen dat hier tussen 1940 en 1945 een hevige luchtoorlog tussen Engeland en Duitsland is uitgevochten. Over die recente Duitse luchtvaartgeschiedenis is, in tegenstelling t...

29,95
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 28,45
+
Bestel

Mediastrijd om Suriname

Paperback / softback || Ellen de Vries || Walburg Pers B.V., Uitgeverij

'Nederlandse journalisten hebben niet bijgedragen aan een ontspanning tussen hun land en Suriname, integendeel', aldus toenmalig bevelhebber Desi Bouterse in de Ware Tijd van 22 september 1987

 

Dit boek zoomt in op de rol van de media in de recente, turbulente geschiedenis van Suriname: de (post) militaire periode (1980-1992). Dat was ook de tijd waarin Ronnie Brunswijk met steun van het Surinaams verzet in Nederland de wapens opnam tegen legerleider Desi Bouterse en de Nederlandse regering...

14,95
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 14,20
+
Bestel

Willoughbyland

Matthew Parker || Walburg Pers B.V., Uitgeverij

Willoughbyland vertelt de fascinerende geschiedenis van Suriname onder Engels bewind - beginnend bij de ontdekkingstochten van Sir Walter Raleigh tot de Nederlandse verovering van Suriname in 1667. Aan het begin van de jaren 1650 lag Engeland in puin - door de pest en de burgeroorlog verwoest, verarmd en in diepe rouw gestort. Toch glinsterde aan de horizon een veelbelovend visioen van een paradijs in Guyana: Willoughbyland.

Naamgever van de Engelse kolonie in het huidige Suriname was Franci...

19,95
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 18,95
+
Bestel

De verrader

Nikolaus Hein || Walburg Pers B.V., Uitgeverij

De Belgische Opstand van 1830 tegen het Nederlandse bewind heeft ook zijn weerslag op de positie van het door koning Willem I geregeerde Groothertogdom Luxemburg. De meeste inwoners van Luxemburg zijn de  Oranje-overheersing moe en willen zich bij België aansluiten. Daarom durven maar

weinigen openlijk voor de Nederlandse zaak op te komen.

Onder hen is de Oranjegezinde gemeentebode Matthäus Conter uit het Moezeldorp Ürdingen. Hij weigert hardnekkig de Belgische autoriteit te erkennen en w...

29,50
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 28,03
+
Bestel

Een zee van traan

Hardcover || Jaap R. Bruijn & Louwrens Hacquebord || Walburg Pers B.V., Uitgeverij

Er is sinds de publicatie van de driedelige Geschiedenis van de oude Nederlandse walvisvaart van de Zuid-Afrikaanse economisch historicus C. de Jong (1972, 1978 en 1979) veel verder onderzoek gedaan naar allerlei facetten van het Nederlandse walvisvangst verleden. In masterscripties, proefschriften en in tijdschriftartikelen kwamen nieuwe gegevens aan het licht. Ook is recentelijk over de Nederlandse deelname aan de moderne walvisvangst met de “Willem Barendsz” gepubliceerd waarbij aspect...

19,95
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 18,95
+
Bestel

Ridders in de middeleeuwen

Hardback || Petty Bange || Walburg Pers B.V., Uitgeverij

Ridders spreken nog steeds tot de verbeelding. Bij het woord denkt men al gauw aan geharnaste krijgers te paard, die er dapper op uit trokken om het onrecht in de wereld aan te pakken. De realiteit is vaak een stuk minder romantisch, al werd in de middeleeuwen het ridder-ideaal in vele teksten verheerlijkt en zijn er talloze platen overgeleverd waarop de chevalier en zijn heldendaden staan afgebeeld. De Manessische Liederhandschrift (veertiende eeuw) is daar een beroemd voorbeeld van.

In Ri...

24,95
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 23,70
+
Bestel

Het Oosterdok (tweetalige editie)

Paperback || Titus Dekker || Walburg Pers B.V., Uitgeverij

Het Amsterdamse Oosterdok was oorspronkelijk een met palen omgeven deel van het IJ, waarbinnen zeeschepen veilig konden liggen en waar de kostbaarheden van de Oost-Indiëvaarders werden overgebracht naar de VOC-pakhuizen. Op het 17de-eeuwse eiland Kattenburg kreeg de admiraliteit een vaste plaats. Het eigenlijke Oosterdok ontstond in 1832 door de aanleg van de Oosterdoksdam, waardoor de haven geen last meer had van het getij van de Zuiderzee. Met de opening van het Noordzeekanaal beleefde het...