(15)

25,95
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 24,65
+
Bestel

Ligt de waarheid in het midden?

Paperback / softback || Ignaas Devisch || VUB Press

We kennen ze allemaal, van onszelf en van anderen, de gedachte dat 'de waarheid in het midden ligt'. Immers, 'te' is nooit goed: niet te veel, te weinig evenmin. In het alledaagse spreken gaat het misschien om de macht der gewoonte, maar politiek en maatschappelijk gezien is het zeker geen neutrale gedachte. Na 9/11 zijn alle stromingen die in naam van de waarheid spreken verdacht geworden: het midden lijkt nog de enige plaats die we kunnen vertrouwen omdat daar alles gerelativeerd wordt. Noc...

23,95
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 22,75
+
Bestel

Het pathos van het denken / druk 1

Paperback / softback || Marc van den Bossche || VUB Press

De hoofdstroom van het westerse denken werd eeuwenlang gekenmerkt door een sterke subjectiviteit: het eigenmachtige subject zou vanuit rationele vermogens leven en wereld vorm en zin geven. Beheersbaarheid, maakbaarheid en zekerheid waren de trefwoorden. Met het denken van Martin Heidegger is deze cartesiaanse rationaliteit radicaal ter discussie gesteld. Het subject verschijnt niet langer als louter autonoom, maar als 'geworpen' in een wereld. Marc Van den Bossche noemt dit een pathos, iets ...

23,90
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 22,71
+
Bestel

Descartes' droom

Margreet van Muijlwijk || VUB Press

In Descartes' droom worden strip en filosofie met elkaar verbonden. Een idee van Hubert Dethier, die in zijn colleges aan de VUB het medium strip tot onderwerp van filosofische bezinning maakte.

Filosofe en vroegere stripuitgeefster Margreet van Muijlwijk nam de fakkel van hem over en verbond ter gelegenheid van Hubert Dethiers tachtigste verjaardag diens gedachtegoed met de vele aspecten van wat intussen een volwassen kunst (de negende kunst) is geworden.

Strip en filosofie passen goed bij ...

12,50
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 11,88
+
Bestel

Paul Verbraekenlezingen De leegte van westerse waarden

Paperback / softback || Willem Schinkel || VUB Press

Willem Schinkel is een geëngageerd socioloog en filosoof en een veelzijdig auteur over thema's als het integratiebeleid, democratie in neoliberale tijden en de rol van de sociologie. Als wetenschapper zet hij zich in voor de allesbehalve holle leuze: 'Wij moeten beseffen: het kan anders'.

Momenteel gaan zijn engagement en interesse uit naar de drone-oorlog, die (met name) gevoerd wordt door de VS en het hedendaagse imperialisme kenmerkt. In deze Paul Verbraekenlezing kiest Schinkel voor een ...

32,95
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 31,30
+
Bestel

De wieg van WO II

Paperback || Gerlinda Swillen || VUB Press

In de loop van de Tweede Wereldoorlog worden er in bezet België en in Duitsland zelf kinderen geboren uit Belgische vrouwen en Duitse mannen. Zij zijn oorlogskinderen in strikte zin: zonder de oorlog zouden hun ouders elkaar (hoogstwaarschijnlijk) niet hebben ontmoet.

Wie waren deze ouders? Hoe ontmoetten ze elkaar? Wat voor relatie hielden zij erop na en hoe kon deze, in een bijzonder complexe sociale en ideologische context, al dan niet worden uitgebouwd? Dit werk is daarbij bijzonder aand...

31,95
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 30,35
+
Bestel

Legal aspects of doing business with China

Paperback || Joris Roesems || VUB Press

China has recently become the second largest economy of the world and its impact is only increasing. Both Belgian and Chinese companies are looking for market opportunities to guarantee their growth and they increasingly find their advancement in working together. As a result, attorneys, legal practitioners, entrepreneurs and other professionals are constantly confronted with the legal issues of these cross-border developments.

This book will enable you to deal with the various legal aspects ...

29,95
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 28,45
+
Bestel

De organisatie van de sport in Vlaanderen (vierde herziene editie)

Paperback || Veerle de Bosscher & Paul de Knop || VUB Press

Sport verandert voortdurend. Dat geldt ook voor het sportbeleid en de processen die dit mee bepalen. Dit boek geeft een heldere update van de structuren die de sport organiseren in Vlaanderen. De auteurs bekijken welke rol de overheid en de private (georganiseerde) sportsector spelen. Ze richten hun blik ook op het nationale en internationale sportlandschap.'De organisatie van de sport' is een must have voor beleidsbetrokkenen, professionals en alle anderen die geïnteresseerd zijn in de orga...

34,95
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 33,20
+
Bestel

Gestolde macht

Historische en vergelijkende inleiding tot het publiekrecht

Paperback || Frederik Dhondt || VUB Press

Gestolde macht is een inleiding tot de geschiedenis van de staat in Europa, op het kruispunt van de politieke geschiedenis en de rechtsgeschiedenis, met een focus op de 17e, 18e en 19e eeuw. Diplomatie, vredesverdragen (congres van Westfalen, congres van Wenen) en de Europese staatsleer waren essentieel in die ontwikkeling. Het recht is geen gesloten denksysteem, maar wordt bekeken als de taal van de macht. Het denken over staat en internationale betrekkingen loopt al eeuwen op dezelfde benen...

30,00
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 28,50
+
Bestel

Stadsschriften DE HUMANE STAD

Paperback / softback || Pieter Ballon, Cathy Macharis & Michael Ryckewaert || VUB Press

De wereld verandert aan een verschroeiend hard tempo. Dat levert een pak vragen op. Hoe gaan we wonen? Hoe ga ik mij verplaatsen? Hoe ga ik om met mijn digitale identiteit en de stroom aan data? Hoe belangrijk is mijn mening voor het beleid?

De Vrije Universiteit Brussel wil op deze vragengolf anticiperen en richtte de Poincarrégroep op. De Poincarrégroep, dat zijn verschillende academische experten uit verschillende domeinen mét een missie: oplossingen zoeken voor het samenlevingsvraagstu...

34,95
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 33,20
+
Bestel

Fenomenologie als houding

Paperback || Chris Bremmers, Gert-Jan van der Heiden & Peter Reynaert || VUB Press

Fenomenologie als houding is een staalkaart van hoe fenomenologie vandaag de dag wordt beoefend. De bundel toont aan dat fenomenologie een nog steeds relevante stijl van filosoferen is in het hedendaagse filosofische discours.

Het boek verschijnt naar aanleiding van het tienjarig bestaan van het

Gezelschap voor fenomenologische wijsbegeerte en bundelt een selectie

van bijdragen aan studiebijeenkomsten en conferenties door leden

en gastsprekers. Een aantal auteurs stelt expliciet de vraag over de

specificiteit van de fenomenologische instelling. Een tweede catego...