Zoekfilters

Verschijningsjaar
2015 (2)
Verschijningsvorm
Paperback / softback (6)
Paperback (4)

(14)

23,99
Levertijd: 48 uur
+
Bestel

Naaktheden

Giorgio Agamben || Uitgeverij Sjibbolet

In korte literair-filosofische schetsen brengt Giorgio Agamben rond het beeld van het naakte menselijk lichaam de meest urgente en actuele thema's van zijn werk bijeen: het verband tussen feest en boulimia, verborgen theologische implicaties van naaktheid, die maag en geslachtsorganen hebben en zich toch niet voeden en niet de liefde bedrijven; en de nieuwe vorm van onpersoonlijke identiteit die door biometrische apparatuur op mensen wordt gedrukt. Deze lijnen komen samen in het begrip 'onwer...

17,50
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 16,63
+
Bestel

Oratio Straf, schuld en vrijheid

Paperback / softback || Ferry de Jong || Uitgeverij Sjibbolet

Waar in onze maatschappij een steeds luidere roep om 'harder straffen' klinkt, is juist behoefte aan een nuchtere strafrechtspleging waarin schuld en vrijheid op evenwichtige wijze worden toebedeeld. Toerekeningsvatbaarheid en menselijke verantwoordelijkheid staan hierin centraal. De wilsvrijheid vormt het ankerpunt van het Nederlands strafrecht, dat het sluitstuk is van een symbolische orde die onze leefwereld beschermt.Oratio is de essay-reeks van Uitgeverij Sjibbolet. Prominente denkers we...

17,50
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 16,63
+
Bestel

Oratio Oorsprong en vrijheid

Paperback / softback || Gerard Visser || Uitgeverij Sjibbolet

Een wezen is vrij wanneer het in zijn element is. Gesteld dat vrijheid zo elementair is als de lucht die we ademen, kan het wezen van vrijheid dan in het vrije worden gezocht? Dit vrije spreidt zich voor ons uit in het heden, maar het stijgt ook op uit onszelf, uit een leegte in de grond van de ziel die aan denken en willen voorafgaat. Het vrije van de ziel is gelegen in een ontvankelijkheid, die onafhankelijk is binnen haar eenheid met de oorsprong, die haar, met Meister Eckhart gesproken, i...

32,50
Levertijd: 48 uur
+
Bestel

Sjibbolet Filosofie In de greep van de taal

Paperback / softback || Antoine Mooij || Uitgeverij Sjibbolet

Wie praat weerspiegelt niet op een ongebroken wijze de werkelijkheid die er is. Hij representeert daarentegen de werkelijkheid door een wereld te scheppen die vorm krijgt in een bepaalde taal. Er is geen toegang tot de werkelijkheid buiten deze representaties of symbolisaties om. Zijn is zijn 'als', zien is zien 'als'.

De sociale inbedding van de taal en die van het spreken stelt Antoine Mooij in dit boek centraal. Op fundamentele en ingrijpende wijze wordt het wezen van de mens bepaald door ...

12,50
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 11,88
+
Bestel

Sjibbolet Filosofie De vreemde vrijheid

nieuwe betekenissen van vrijzinnigheid en humanisme in de 21ste eeuw

Paperback / softback || Laurens ten Kate || Uitgeverij Sjibbolet

Reeks Sjibbolet Filosofie'Hoe is die vreemde vrijheid van het scheppen mogelijk in een tijd van ideologieën die de mensen in hun greep houden?' Deze vraag van Albert Camus uit 1954 klinkt vandaag heel anders: de ideologieën waarnaar hij verwijst, hebben grotendeels afgedaan.Toch is de vraag naar een andere vrijheid actueler dan ooit. Vrijheid leidt niet tot rendement, ze is geen zelfverwerkelijking en heeft weinig te maken met autonomie. Wie vrij is, schept een wereld maar wordt tegelijkert...

21,50
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 20,43
+
Bestel

Sjibbolet Filosofie Van zichzelf bevrijd

Paperback || Renee Van Riessen || Uitgeverij Sjibbolet

Menselijk leven is leven in relaties, die op basis van uiteenlopende verwachtingen tot stand komen of weer worden afgebroken. Dikwijls meten we die verwachtingen af aan wat een zinvol en vervuld leven is. De verhouding met anderen moet dan passen in het kunstwerk dat we, volgens de hedendaagse ideeën over goed leven, van ons eigen leven dienen te maken. De Frans-joodse filosoof Emmanuel Levinas richtte zich vooral op de bevrijdende kracht van relaties, en ontdekte dat ze behulpzaam kunnen zi...

26,50
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 25,18
+
Bestel

Sjibbolet Filosofie De vreemdeling

Eenheid in verschil

Paperback || Michel De Certeau || Uitgeverij Sjibbolet

Michel de Certeau schrijft over het essentiële van de christelijke ervaring: de ontmoeting met de ander, met alle anderen, elk met zijn verschil ontvangen op de weg van God de geheel Andere. De Schrift, het gebed van de gelovigen, de kracht van de traditie, maar ook de onzekerheden van een maatschappij waarin de gemeenschappelijke taal verbrokkelt, botsende culturen: dit alles komt inspireren, veranderen, in beweging zetten. De thema’s die de auteur aansnijdt zijn nog altijd actueel zoals ...

20,99
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 19,94
+
Bestel

Weg van de enkeling

de werkelijkheid van sentimenten

Paperback / softback || Edith Brugmans || Uitgeverij Sjibbolet

Edith Brugmans reflecteert in Weg van de enkeling over objectieve geestelijke werkelijkheid. Onvermijdelijk stuit de mens op zichzelf als enkeling en toch voert zijn weg verder, naar de werkelijkheid van de geest. Deze werkelijkheid komt aan het licht in sentimenten (stemmingen, pathemen). De werkelijkheid van sentimenten opent het geestelijke, gemeenschappelijke en eenvoudige leven. Hier vindt de enkeling zichzelf als beginnend idealist. De reflectie wordt ontwikkeld aan de hand van filoso...

17,99
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 17,09
+
Bestel

De blik van God

Paperback || Nicolaas van Cusa || Uitgeverij Sjibbolet

17,99
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 17,09
+
Bestel

Ontmoeting

Religie als relatie in christelijk perspectief

Paperback / softback || Rob Faesen || Uitgeverij Sjibbolet

In de optiek van de Middelnederlandse auteur Jan van Ruusbroec (1293-1381) komt de werkelijkheid tot vervulling bij een echte ontmoeting van de mens als mens met God als God. Zo verschijnt dan de religieuze dimensie in het menselijk bestaan als een relatie – en de mooiste gestalte daarvan is wat Ruusbroec minne noemt, dat wil zeggen: een relatie die in wezen liefde is, en die de totale mens betreft, in al diens dimensies, tot in het “zijn”. Meer nog, in dit (door en door christelijk) pe...