(48)

14,99
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 14,24
+
Bestel

Licht op mijn pad

Hardcover || Visser Rino || Uitgeverij Groen

Dit dagboek is speciaal geschreven voor mensen met dementie die nog thuis wonen en voor hen die in verzorgings- en ver-pleeghuizen zijn opgenomen. Een Eenvoudig Bijbels Dagboek met aandacht voor het kerkelijk jaar. Elke dag een bijbeltekst met een korte uitleg, een psalmvers of een bekend lied. Achter in het boek staan de christelijke feestdagen en enkele gebeden.Licht op mijn pad is ook geschikt om uit voor te lezen tijdens pastorale (zieken)bezoeken. Het dagboek is voorzien van een leeswijz...

10,00
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 9,50
+
Bestel

Jakob De zon gaat onder

Paperback / softback || R. van Kooten || Uitgeverij Groen

Deze veertig bijbelstudies gaan over het leven van Jakob, de vader van de twaalf stammen van Israël. In dit eerste deel wordt duidelijk dat hij een puinhoop van zijn leven maakt. Het is niet verwonderlijk dat de auteur als detail bij Jakobs vlucht voor Ezau vermeldt dat de zon ondergaat, als hij Bethel nadert. Er breekt een donkere tijd aan van bedriegen en bedrogen worden.Ondanks alles gaat God dwars door dat alles heen verder met Zijn heilsgeschiedenis. De studies laten zien dat God niet d...

13,99
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 13,29
+
Bestel

Artios-reeks Dordt in context

Paperback / softback || G. van den Brink || Uitgeverij Groen

Vierhonderd jaar geleden vond de fameuze Synode van Dordrecht (1618-1619) plaats. Deze nationale synode was in werkelijkheid een internationale gebeurtenis van de eerste orde. Vooral de daar opgestelde Leerregels zouden het beeld van het gereformeerde christendom diepgaand stempelen en hebben tot op vandaag wereldwijde uitstraling.

Wat staat er eigenlijk in deze 'canones', en hoe kan hun inhoud begrepen worden vanuit de voorafgaande geschiedenis? Wat is er precies gereformeerd aan - of kan m...

14,50
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 13,78
+
Bestel

Bijbels bidden voor je kinderen

Paperback || Marieke den Butter || Uitgeverij Groen

We verlangen ernaar voor onze kinderen te bidden. Zo vaak echter is het moeilijk om woorden te vinden, of we bidden elke dag hetzelfde en belanden in een sleur. Wanneer we bidden met de Bijbel open, is er nooit een tekort aan woorden. Gods Woord is een onuitputtelijke bron van waarheid, aansporing, troost en beloften.

In dit boek zijn meer dan 200 bijbelgedeelten omgezet in gebed voor kinderen. Er worden woorden gegeven aan het diepste verlangen van ons hart, namelijk dat al onze kinderen hu...

9,95
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 9,45
+
Bestel

Artios-reeks Uw dienaar luistert

Paperback || W.J. Westland || Uitgeverij Groen

In Uw dienaar luistert volgt ds. W.J. Westland de bijbelse persoon Samuel. Deze profeet groeit op in een donkere tijd. Zelfs in het heiligdom in Silo houden de priesters hun eigen normen erop na. Ondanks alles laat God Zijn trouw schitteren. Samuel wordt door God geroepen om Zijn woorden door te geven. We leren van Samuel om gehoorzaam te luisteren naar God, ook al is de weg die God gaat voor ons soms moeilijk te volgen.

De acht bijbelstudies zijn voorzien van gespreksvragen en liedsuggesties...

9,95
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 9,45
+
Bestel

Rechtvaardigmaking

Heroverweging van Paulus' visie

Paperback || Stephen Westerholm || Uitgeverij Groen

Er is al veel geschreven over wat Paulus bedoelde toen hij het over rechtvaardigmaking door het geloof had, in plaats van door de werken van de wet. In dit kleine boekje onderzoekt Stephen Westerholm nauwkeurig wat over het onderwerp geschreven is door Krister Stendahl, E.P. Sanders, Heikki Raisanen, N.T. Wright, James D.G. Dunn, and Douglas A. Campbell.

Door deze toetsing ontdekt Westerholm zwakke punten in de traditionele antwoorden, die recent weer tot discussie hebben geleid, maar hij wij...

19,95
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 18,95
+
Bestel

Kom in beweging!

Paperback / softback || D. van den Noort || Uitgeverij Groen

Het dagboek Kom in beweging is speciaal geschreven voor doeners van 14 tot 18 jaar. Het dagboek bevat 366 stukjes. Elke dag bestaat uit een te lezen Bijbelgedeelte, een kernvers, een meditatie en een opdracht/vraag/stelling. De Bijbelgedeelten zijn niet uitgeschreven, zodat de lezer zelf een Bijbelvertaling kan kiezen.

Onder andere de volgende thema's komen in het dagboek aan bod: bidden, gehoorzaamheid, leven met God, wereldnieuws, geduld, taalgebruik, bekering, wederkomst en geld verdienen.

...

9,95
Levertijd: 23 dagen
met 5% korting 9,45
+
Bestel

De Mensenzoon, Die dient

Bijbelstudies uit het Evangelie naar Markus

Paperback || M. Maas || Uitgeverij Groen

Het Markusevangelie is kort en krachtig, maar daarmee niet minder veelzeggend. In zestien hoofdstukken vertelt Markus over het leven van de Heere Jezus op aarde. Hij kwam om te dienen en Zijn leven te geven als losprijs voor velen. In De Mensenzoon, Die dient brengt ds. M. Maas de boodschap herkenbaar en troostrijk dichtbij.

9,95
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 9,45
+
Bestel

De economie van het gegeven goed

Christen zijn op de werkvloer

Paperback / softback || Peter Schalk || Uitgeverij Groen

Als je op te grote voet leeft, dan gaat het een keer fout. Dat is wel gebleken in de heftige economische en financiële crisis die ook Nederland trof. Nu is het economisch tij weer ten goede gekeerd. Maar voor hoe lang? Hoog tijd om ons te oriënteren op belangrijke waarden in ons economisch handelen. Immers, onze economie gaat over gekregen goed. Dat vraagt om zorgvuldig handelen.

14,95
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 14,20
+
Bestel

Door Christus aangesproken

Hardcover || M.A. van Willigen & N. Witkamp || Uitgeverij Groen

Deze ontmoeting met de Vroege Kerk bundelt diverse bijdragen van negen deskundigen op het gebied van het Vroege Christendom. De hoofdstukken gaan in op het lezen en uitleggen van de Schrift in de Vroege Kerk, op de wijze van gedenken van Christus' werk in de Vroege Kerk, en op het navolgen van Christus in de Vroege Kerk.

Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder meer de relatie tussen de Schrift en het geheel van de Apostolische overlevering, de uitleg van de moeilijke passage 'Uw kinderen...