(23)

37,00
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 35,15
+
Bestel

Taalatelier Moeilijke teksten

Hardcover || M. Pulles & H.M. Feenstra || Uitgeverij Betelgeuze

Op school moeten leerlingen/studenten steeds meer lezen. Bij elk vak wordende teksten langer en moeilijker. Toch moeten ze goed gelezen worden ombijvoorbeeld proefwerken en huiswerk te kunnen leren. In TaalatelierMoeilijke teksten wordt geleerd hoe deze moeilijke teksten aan te pakkendoor het gebruik van een paar leesstrategieën tegelijk.Taalatelier is een uitgave ontwikkeld voor de ondersteuning van leerlingenin de onderbouw VO en groep 8 van het PO bij het leren uitvoeren vanfunctionele ta...

19,85
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 18,86
+
Bestel

Opstapboek 1 Leenwoorden (Heruitgave)

Hardback || A.J. van Berkel & M.C.L.F. Hoeks-Mentjens || Uitgeverij Betelgeuze

De Opstapserie is gericht op (dyslectische) leerlingen die moeite hebben methet aanleren van het Engels, Frans en/of Duits. De bekende auteurs Ans vanBerkel en Rinie Hoeks-Mentjens hebben deze methode speciaal ontwikkeld voorleerlingen van de hoogste groepen van het basisonderwijs (PO) en deonderbouw van het voortgezet onderwijs (VO).Opstap Engels Leenwoorden behandelt woorden die in het Nederlands zijnovergenomen. Voorbeelden: milkshake, flat en hockey. Deze voorkennis maakthet voor hen makk...

41,50
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 39,43
+
Bestel

Opstapboek Frans / 2a Franse woorden + CD, Educatieve kaartspellen, Leenwoordenkaart / druk 1

Uitgeverij Betelgeuze

De Opstapserie is gericht op (dyslectische) leerlingen die moeite hebben methet aanleren van het Frans, Engels en/of Duits. De bekende auteurs Ans vanBerkel en Rinie Hoeks-Mentjens hebben deze methode speciaal ontwikkeld voorleerlingen van de hoogste groepen van het basisonderwijs (PO) en deonderbouw van het voortgezet onderwijs (VO).De delen Basiswoorden behandelen de hoofdbeginselen van de Franse spelling.De relatie tussen klanken en letters krijgt veel aandacht. Er wordt in dezeOpstapdelen...

39,50
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 37,53
+
Bestel

Opstapboek Frans / 2b Franse woorden + CD, Educatieve kaartspellen / druk 1

Uitgeverij Betelgeuze

De Opstapserie is gericht op (dyslectische) leerlingen die moeite hebben met het aanleren van het Frans, Engels en/of Duits. De bekende auteurs Ans van Berkel en Rinie Hoeks-Mentjens hebben deze methode speciaal ontwikkeld voor leerlingen van de hoogste groepen van het basisonderwijs (PO) en de onderbouw van het voortgezet onderwijs (VO).De delen Basiswoorden behandelen de hoofdbeginselen van de Franse spelling.De relatie tussen klanken en letters krijgt veel aandacht. Er wordt in deze Opstap...

118,00
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 112,10
+
Bestel

Opstapboek Frans / deel Complete set van de 3 delen + 3 Audio CD's, Educatieve kaartspellen, Kwartetspel / druk 1

Uitgeverij Betelgeuze

De Opstapserie is gericht op (dyslectische) leerlingen die moeite hebben methet aanleren van het Frans, Engels en/of Duits. De bekende auteurs Ans vanBerkel en Rinie Hoeks-Mentjens hebben deze methode speciaal ontwikkeld voorleerlingen van de hoogste groepen van het basisonderwijs (PO) en deonderbouw van het voortgezet onderwijs (VO).Opstap Frans Leenwoorden behandelt woorden die in het Nederlands zijnovergenomen. Voorbeelden: chauffeur, taille en douane. Deze voorkennis maakthet voor hen mak...

8,50
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 8,08
+
Bestel

Taalatelier / Eenvoudige teksten / deel Werboek / druk 1

Hardcover || I. Stigter || Uitgeverij Betelgeuze

In Taalatelier Lezen - Eenvoudige teksten wordt uitvoerig ingegaan op hetlezen van eenvoudige teksten. De leerling leert teksten lezen met een doel.Een gebruiksaanwijzing lees je om iets te weten, een tijdschrift lees jevoor je plezier en aantekeningen omdat je een proefwerk moet leren. Als mendoelgericht een tekst leest, wordt een tekst vaak eenvoudiger.Taalatelier is een uitgave ontwikkeld voor de ondersteuning van leerlingenin de onderbouw VO en groep 8 van het PO bij het leren uitvoeren v...

8,75
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 8,31
+
Bestel

Taalatelier Woordsoorten basiscursus grammatica Werkboek

Paperback / softback || Helene Bakker-Renes || Uitgeverij Betelgeuze

Woordsoorten, het eerste deel van Taalatelier Grammatica begint met een

uitleg van wat grammatica is. Daarna volgen 9 taken; voor iedere woordsoort

één taak. Iedere taak bestaat uit 5 onderdelen: test jezelf; uitleg;

opdrachten; toepassing; wat heb je nu geleerd?

Er wordt ingegaan op de vraag 'Waarom moet ik het weten, wat heeft het voor

zin om woordsoorten te kennen?' Bij elke woordsoort wordt namelijk ingegaan

op de toepassing ervan bij spelling en bij Engels, Frans en Duits.

Taalatelier is een ...

8,50
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 8,08
+
Bestel

Taalatelier Moeilijke teksten Werkboek

Paperback / softback || Hilde Hacquebord, H. Bakker-Renes & T. Fennis-Poort || Uitgeverij Betelgeuze

Op school moeten leerlingen/studenten steeds meer lezen. Bij elk vak wordende teksten langer en moeilijker. Toch moeten ze goed gelezen worden ombijvoorbeeld proefwerken en huiswerk te kunnen leren. In TaalatelierMoeilijke teksten wordt geleerd hoe deze moeilijke teksten aan te pakkendoor het gebruik van een paar leesstrategieën tegelijk.Taalatelier is een uitgave ontwikkeld voor de ondersteuning van leerlingenin de onderbouw VO en groep 8 van het PO bij het leren uitvoeren vanfunctionele ta...

8,50
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 8,08
+
Bestel

Taalatelier Zinsdelen Werkboek

Hardcover || Helene Bakker-Renes || Uitgeverij Betelgeuze

Zinsdelen, het tweede deel van Taalatelier Basiscursus grammatica begint met een uitleg van wat grammatica is. Daarna volgen 9 taken; voor ieder zinsdeel één taak. Iedere taak bestaat uit 5 onderdelen: 1. test jezelf; 2. uitleg; 3. opdrachten; 4. toepassing; 5. wat heb je nu geleerd?. Leerlingen die bepaalde zinsdelen makkelijk kunnen vinden en niet bij alles uitleg (2) en oefenstof (3) nodig hebben, kunnen dat laten zien door de testen (1) goed te maken. Zij kunnen meteen doorgaan naar het...

51,50
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 48,93
+
Bestel

Opstapboek Duits / 1 / deel Klankspellingen + CD / druk 1

Uitgeverij Betelgeuze

De Opstapserie is gericht op (dyslectische) leerlingen die moeite hebben met het aanleren van het Frans, Engels en/of Duits. De bekende auteurs Ans van Berkel, Rinie Hoeks-Mentjens en Chrisptoph Sauer hebben deze methode speciaal ontwikkeld voor leerlingen van de hoogste groepen van het basisonderwijs (PO) en de onderbouw van het voortgezet onderwijs (VO). Opstap Duits Klankspellingen gaat over de koppeling van klanken aan de spelling hiervan. Het boek behandelt vooral klanken en schrijfwij...