Zoekfilters

Verschijningsjaar
2017 (11)
2018 (11)
2016 (6)
» Toon alle opties (4)
Verschijningsvorm
Paperback (23)
Paperback / softback (21)

(59)

27,00
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 25,65
+
Bestel

SCP-publicatie Societal Pessimism

Eefje Steenvoorden || Sociaal En Cultureel Planbureau

What explains the concern about the state of society among citizens? In recent years, the public debate in many Western countries has discussed the sentiment that society is heading in the wrong direction. Yet little is really known about this attitude. This dissertation aims to further our knowledge of the concern about society in contemporary Western countries. It revolves around three overarching questions: What is the concern about the state of society, what are the causes of this concern...

17,50
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 16,63
+
Bestel

SCP-publicatie Aanbod van arbeid 2016

Patricia van Echtelt, Simone Croezen, Jan Dirk Vlasblom & Marian de Voogd-Hamelink || Sociaal En Cultureel Planbureau

De overheid wil dat de arbeidsdeelname verder toeneemt. Voor het persoonlijk leven van de burgers heeft dit gevolgen. Als mensen (meer) betaald werk gaan verrichten, vraagt dit van hen ook meer op andere terreinen. Werken, zorgen en leren zijn immers onlosmakelijk met elkaar verbonden. Enerzijds combineren steeds meer mensen betaald werk met zorgtaken. Anderzijds wordt scholing van belang geacht om werknemers tot aan de pensioengerechtigde leeftijd een plaats te laten houden op de arbeidsmark...

12,50
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 11,88
+
Bestel

COB Burgerperspectieven 2016|4

Paul Dekker, Josje den Ridder, Pepijn van Houwelingen & Andries van den Broek || Sociaal En Cultureel Planbureau

10,00
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 9,50
+
Bestel

Oud worden in Nederland

Lotte Vermeij & Radboud Engbersen || Sociaal En Cultureel Planbureau

In dit magazine staat de relatie tussen ouderen en hun woonomgeving central.

39,00
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 37,05
+
Bestel

SCP-publicatie Zicht op de Wmo 2015

Paperback || Peteke Feijten, Roelof Schellingerhout, Mirjam de Klerk, Anja Steenbekkers, Peggy Schyns, Frieke Vonk, Anna Maria Marangos, Alice de Boer & Liesbeth Heering || Sociaal En Cultureel Planbureau

Om zich thuis te redden en deel te nemen aan de samenleving hebben mensen met een beperking vaak behoefte aan ondersteuning. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) voorziet erin dat gemeenten zulke ondersteuning geven. Dit in aanvulling op de hulp die mensen zelf regelen en ontvangen van familie of vrienden. Mensen moeten zich daarvoor melden bij de gemeente. Die onderzoekt daarna wat nodig is en hoe men ondersteund kan worden. Gemeenten hebben veel beleidsruimte om dit proces en he...

33,00
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 31,35
+
Bestel

SCP-publicatie De Wmo 2015 in praktijk

Paperback || Lia van der Ham, Maaike den Draak, Wouter Mensink & Esther van den Berg || Sociaal En Cultureel Planbureau

Om zich thuis te redden en deel te nemen aan de samenleving hebben mensen met een beperking vaak behoefte aan ondersteuning. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor deze ondersteuning middels de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015). Dergelijke ondersteuning is bedoeld als een aanvulling op de hulp die mensen zelf regelen en ontvangen van familie of vrienden. Gemeenten hebben veel beleidsruimte om de toegang tot en het aanbod van maatschappelijke ondersteuning af te stemmen op hun lokale...

28,00
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 26,60
+
Bestel

Syriërs in Nederland

Paperback || Jaco Dagevos, Willem Huijnk, Mieke Maliepaard & Emily Miltenburg || Sociaal En Cultureel Planbureau

Door de sterke instroom van vluchtelingen in de periode 2014-2016 kwam Nederland voor de majeure opgave te staan om adequate opvang te organiseren, zorg te dragen voor een goede asielprocedure en huisvesting te regelen. Nu de instroom is afgenomen, is het vraagstuk in toenemende mate verschoven van opvang en huisvesting naar integratie.

Syriërs in Nederland geeft een beeld van de Syrische statushouders die de afgelopen jaren in Nederland zijn komen wonen. We beschrijven hoe hun vlucht is ver...

12,50
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 11,88
+
Bestel

Burgerperspectieven 2018|2

Paperback || Josje Den Ridder, Evelien Boonstoppel & Paul Dekker || Sociaal En Cultureel Planbureau

- Toegenomen optimisme over Nederland beklijft

- Positief omdat het beter gaat met de economie, maar er zijn ook zorgen ...

- ... vooral over de manier van samenleven, immigratie en gezondheidszorg

- Terughoudendheid om anderen aan te spreken op hun gedrag

Thema:

Globalisering

- Globalisering is voor veel burgers een abstract en lastig te beoordelen fenomeen ...

- ... dat meer voordelen heeft voor Nederland als geheel dan voor het eigen leven

- Binnenlandse problemen hebben prioriteit, maar e...

12,50
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 11,88
+
Bestel

Burgerperspectieven 2018|3

Paperback / softback || Josje den Ridder, Evelien Boonstoppel & Paul Dekker || Sociaal En Cultureel Planbureau

Burgerperspectieven 2018|3

Optimisten en pessimisten houden elkaar nu in evenwicht

Positief over de economie, relatief positief over de politiek

Zorgen over immigratie nemen weer toe

Steun voor EU-lidmaatschap, nauwelijks voor Nexit

Thema: Samenleven

Zorgen over het samenleven, maar positieve trends

Kernproblemen: Weinig aandacht voor anderen en slechte omgang met diversiteit

12,50
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 11,88
+
Bestel

Continu Onderzoek Burgerperspectieven 2018|4

Paperback || Paul Dekker, Josje den Ridder, Pepijn van Houwelingen & Patricia van Echtelt || Sociaal En Cultureel Planbureau

Burgerperspectieven 2018 | 4

→ De stemming blijft positief, maar minder enthousiast dan begin 2018

→ Graag meer overheidsuitgaven, maar niet meer belastingen

→ Sceptisch over politici, maar zeker niet steeds negatiever

→ De politiek is vooral te ingewikkeld voor andere mensen

Thema:

Naar een flexibele samenleving?

→ We gaan van een samenleving met een vast ritme naar een 24 uurssamenleving

→ Ontwikkeling 24 uurssamenleving is positief, maar heeft ook valkuilen

→ Meer mensen zien...