Zoekfilters

Verschijningsjaar
2007 (9)
2009 (4)
2006 (2)

(33)

16,50
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 15,68
+
Bestel

Het Nieuw Utrechts Psalter

antifonen en chants om de psalmen onberijmd te zingen

G. Oost || Skandalon

Gert Oost (1942) werkte van 1983 tot '86 samen met de theoloog Pieter Oussoren aan 'het Utrechts Psalm Project'. Oussoren vertaalde de Psalmen zo getrouw mogelijk uit het Hebreeuws en bracht een 'pointing' aan zodat ze naar Engels gebruik gereciteerd konden worden op een 'chant'. Oussorens psalmvertaling werd opgenomen in zijn integrale bijbelvertaling de Naardense Bijbel. Gert Oost schreef deze meerstemmige reciteerformules voor alle Psalmen; bovendien componeerde hij bij iedere psalm een an...

37,50
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 35,63
+
Bestel

Basiscursus Bijbels Hebreeuws Antwoorden

Paperback || Jeroen Murre || Skandalon

39,95
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 37,95
+
Bestel

De grote revoluties / druk 2

Skandalon

Onze Europese waarden en normen zijn bevochten op bepaalde plaatsen door bepaalde mensen. Stuk voor stuk zijn ze verbonden aan een historische gebeurtenis, bijvoorbeeld ons recht om in vrede op te groeien, om gezond te zijn, om onze indivudele talenten te ontwikkelen, om een eigen beroep te kiezen en niet gebonden te zijn aan de gelofte van onze ouders, onze vrijheid om ons eigen onderwijs te kiezen en onze bewegingsvrijheid. Bij elk van deze vrijheden en waarden, hoort een jaartal. Hij zijn ...

12,50
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 11,88
+
Bestel

Uit de diepten Werkboek

Paperback / softback || Bettine Siertsema || Skandalon

Dit boek bevat een selectie teksten uit dagboeken en memoires van overlevenden van de nazi concentratiekampen. Het zijn aangrijpende teksten die de condition humaine in kaart brengen. Wat zich aan het begrip lijkt te onttrekken, wordt toch onder woorden gebracht. Door de indringende ervaringen zijn deze teksten van grote levensbeschouwelijke betekenis. De ordening (rondom Godsbeeld, mensbeeld en oorzaken van antisemitisme) en de gesprekssuggesties maken dit boek niet alleen geschikt voor indi...

19,50
Leverbaar vanaf 1 januari
met 5% korting 18,53
+
Bestel

Waar kom je vandaan?

essays

Paperback / softback || Elie Wiesel || Skandalon

Deze artikelen, commentaren en toespraken van Elie Wiesel hebben als thema het verlangen om trouw te blijven aan de herinnering, en de noodzaak daarin tekenen te vinden van menselijkheid. Wiesel wekt oudtestamentische personen en talmoedische rabbi's tot leven. Zo worden ze tijdgenoten en gesprekpartners in het zoeken naar humaniteit. Het menselijk falen, dwalen, vragen en zoeken van deze persoonlijkheden komt verrassend herkenbaar aan de orde - en tegelijkertijd licht de traditie op als bron...

12,50
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 11,88
+
Bestel
15,00
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 14,25
+
Bestel

Na een gezonde geloofscrisis

J. Offringa || Skandalon

Hoe komt het dat gelovigen vertwijfeld raken en kerkelijk afhaken? Wat is er aan de hand is met de geloofwaardigheid van het christendom? Dat wordt aan het begin van dit boek helder beschreven, uitlopend op een heuse twijfel top twaalf. Vervolgens wordt een moderne manier van geloven verkend die deze twijfel integreert en te boven komt. Hoe komen in deze benadering God en Jezus ter sprake, hoe wordt daarin gekeken naar de Bijbel, Paulus en Pasen? Dat alles komt in dit boek in toegankelijke ta...

15,00
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 14,25
+
Bestel

Er zijn altijd anderen

Paperback || Herman Meijer || Skandalon

Nog maar een generatie geleden zat Nederland vol sociale bewegingen met een stevige politieke invloed. Nu lijkt het land meer te bestaan uit een grote verzameling losse individuen die zich op diverse markten bewegen. Herman Meijer, prominent GroenLinkser, stelt en beantwoordt twee kernvragen: hoe kon in de loop van de laatste veertig jaar de maatschappelijke landkaart zo veranderen? En: horen die individuen nog ergens bij? De schrijver maakte zelf ooit actief deel uit van maatschappelijke bew...

18,50
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 17,58
+
Bestel

Witgewassen woorden

Sytze de Vries || Skandalon

Dit boek bevat de 'vrije poëzie' van liedtekstdichter Sytze de Vries. De dichter selecteerde een honderdtal gedichten, veelal persoonlijk van toon. Ze ontstonden in de loop der jaren, in allerlei levensfasen. Geschreven met kroontjespen en de geur van het leven. De bron van zijn taal is ook nu dat boekwerk vol poëzie, de Bijbel. Eerder, als theoloog en tekstschrijver, is hij daar de klank en kleur van de taal op het spoor gekomen.Op de bijgevoegde cd draagt de auteur zijn gedichten voor.

24,50
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 23,28
+
Bestel

Verheldering van de werkelijkheid

Gerben J. Stavenga || Skandalon

De wetenschappen hebben een enorme hoeveelheid kennis voortgebracht, maar inzicht in de samenhang en diepere betekenis ontbreekt. Om dat inzicht te verkrijgen wordt in dit boek een specifieke systeemtheorie ontwikkeld, de theorie van de vier fundamentele systeemrelaties. Deze metatheorie maakt het mogelijk fundamentele zaken op zeer verschillende gebieden te verklaren. Zo wordt verhelderd wat de moderne natuurkunde over de materie aan het licht heeft gebracht. Verder geeft de theorie inzicht ...