(28)

29,50
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 28,03
+
Bestel

De geheimen der Broederschap van het Rozenkruis Alchemische bruiloft Christiaan Rozenkruis 1 / Druk 2

esoterische analyse van de Chymische Hochzeit Christiani Rosencreutz anno 1459

Hardback || J. van Rijckenborgh || Rozekruis-Pers, St. De

De alchemische bruiloft van Christiaan Rozenkruis bevat vele lagen en is vaak ten onrechte als satire opgevat. Het behoort tot de drie beroemde rozenkruismanifesten van begin 17e eeuw, en ontstond in het inspiratieveld van de „Tübinger Kring“, waartoe ook Johann Valentin Andreae behoorde. Het is het gesluierde verhaal van een inwijdingsweg, die door zeven dagen wordt gesymboliseerd. Christiaan Rozenkruis ontvangt aan het begin de uitnodiging voor een koninklijke bruiloft, waarvoor hij zich...

28,50
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 27,08
+
Bestel

Egyptische oergnosis en haar roep 4 / Druk 2

Rijckenborgh || Rozekruis-Pers, St. De

Deel vier bevat de boeken 13 t/m 17, die de resultaten op het pad van bevrijding beschrijven. Het hart van de mens en zijn denken worden door de waarheid, de Heilige Geest, gereinigd. Daardoor wordt hij bevrijd van karma. Er ontstaat een nieuw bewustzijn en denken in hem, waarmee hij de waarheid ervaart en kent. Hij schept zich geen beelden meer van de waarheid, maar leeft in overeenstemming met haar structuur.

28,50
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 27,08
+
Bestel

De Egyptische OerGnosis en haar roep in het eeuwige nu 1 / Druk 3

Paperback / softback || J. van Rijckenborgh || Rozekruis-Pers, St. De

De Hermetische geschriften, vooral de 18 boeken van het Corpus Hermeticum, zijn een neerslag van ervaringen met de wereld van de geest. Het zijn wijsgerige uiteenzettingen, die een wegwijzer bieden naar die geestelijke wereld. J. van Rijckenborgh ontsluit in zijn verklaringen, uitgegeven in 4 delen, de toegang tot deze ervaringen. Hierbij voert hij meer een diepgaand gesprek met de lezer, dan dat hij zich verliest in abstracte filosofische beschouwingen. De waarheid die in het Corpus Hermetic...

24,50
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 23,28
+
Bestel

De verborgen Rozentuin

in naam van God de barmhartige de mededogende

Hardcover || Mahmoed Shabistari || Rozekruis-Pers, St. De

19,50
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 18,53
+
Bestel

Pythagoras

leven mysterieschool gulden verzen

Paperback / softback || Konrad Dietzfelbinger || Rozekruis-Pers, St. De

Pythagoras, wetenschap en spiritualiteitTegenwoordig staat Pythagoras vooral bekend als de grondlegger van de exacte wetenschappen: a2 + b2 = c2. Misschien weet deze of gene ook nog over Pythagoras te melden, dat hij de harmonie van de sferen kon horen. Bijna niemand die zich daarbij iets concreets kan voorstellen, maar er schijnt iets geheimzinnigs te zijn aan dit vermogen, iets wat een eerbiedig ontzag opwekt. En door de eeuwen zijn de Carmina aurea, zijn 'Gulden Verzen', bewaard en talloze...

24,50
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 23,28
+
Bestel

Visioenen, mysterien en ritualen / druk 1

George Mead en zijn visie op de wonderbaarlijke teksten van Arideus, Mithras en de Chaldeeuwse mysterien

Hardcover || George Robert Stowe Mead || Rozekruis-Pers, St. De

Visioenen, mysteriën en ritualenGEORGE MEAD en zijn visie op de wonderbaarlijke teksten van Arideus, Mithras en de Chaldeeuwse mysteriënIn het Alexandrië van de eerste eeuwen van onze jaartelling kon je net zo gemakkelijk hindoes en boeddhisten tegenkomen als Babylonische magiërs of de eigen Egyptische priesters van Isis en Amon-Ra. Dat zag je terug in de fameuze bibliotheek van die stad: zij bood een weerspiegeling van de zucht naar universeel weten dat de gehele stad doorademde. Een apa...

12,50
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 11,88
+
Bestel

de wijsheid van het grondeloze Tao / druk 1

leven wat niet gezegd kan worden

Paperback / softback || Peter Huijs || Rozekruis-Pers, St. De

Het Taoïsme is niet alleen voor ons westerlingen wonderlijk,

vreemd en intrigerend. Het onttrekt zich in feite aan ieders

begripsvermogen. En toch... velen worden juist getroffen

door die totaal andere benadering, die men vroeger afdeed

als Oosters, maar waarvan nu wel duidelijk is dat die ieder

godsbeeld in duigen doet vallen.

Op Tao staat geen maat, het is mateloos.

Op Tao staat geen grens, het is grenzeloos.

Op Tao past geen woord, het is woordeloos.

Het is niet in geld of goed uit te drukken: Tao...

14,50
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 13,78
+
Bestel

Gedachten en Gedichten

Paperback || A.M. Spoel-de Pril || Rozekruis-Pers, St. De

14,50
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 13,78
+
Bestel

Spirituele Kerst

Paperback / softback || André de Boer & Tanja Rozema || Rozekruis-Pers, St. De

De kerstperiode is ideaal om je te richten op dat waar het in het leven werkelijk om gaat. Deze donkere tijd van het jaar is bij uitstek geschikt voor heling, inspiratie en vernieuwing. Ga je daar tijd voor vrijmaken?

Ga je in de kerstperiode bewust zoveel mogelijk afstand nemen van je dagelijkse beslommeringen om werkelijk geïnspireerd te raken?

Kies je ervoor om contact te maken met je diepste innerlijk om de heilige nachten en heilige dagen van de kerstperiode als zodanig te beleven?

Ta...

7,95
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 7,55
+
Bestel

Pentagram magazine /2015 nummer 4 /jaargang 37 Op zoek naar levensstranden voor de ziel

Paperback / softback || Kees Bode, Wendelijn van den Brul, Arwen Gerrits, Hugo van Hooreweeghe & Peter Huijs || Rozekruis-Pers, St. De

Vernieuwing is een sleutelwoord, of zou dat in ieder geval moeten zijn,

voor de geestelijk strevende mens. Iedere dag werkt de rozenkruiser aan

het machtige en grote plan van het dichterbij brengen van het innerlijke

koninkrijk. Hij doet dat met de onmetelijke adem van de Eeuwige, die hij

in zich werkzaam weet. Als hij al eens omkijkt naar het resultaat, is dat om

zijn manier van werken beter af te stemmen. In die zin is er geen verleden

dat bepalend is; net zo min als dat er een vastomlijnd ...