Zoekfilters

Verschijningsvorm
Paperback (2)

(5)

14,50
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 13,78
+
Bestel

De grote levensspiraal / druk 1

Paperback || Martin Zichner || Rozekruis Pers

In de Divina Commedia reist de ik-figuur Dante als levende ziel door de onzichtbare gebieden. De grote levensspiraal vormt een sleutel tot het mysterie Dante. De spirituele levensweg die via hel en louteringsberg naar de top voert, wordt aan de hand van veel citaten toegelicht. Door zijn grote en geheimzinnige Meer...rijkdom aan beelden gaat van Dantes Goddelijke Komedie een grote spiritualiteit uit. Maar de schijnbare ondoorgrondelijkheid die daarmee annex is, schrikt velen af om zich met di...

13,50
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 12,83
+
Bestel

Gesprek met de Ander / druk 1

Rozekruis Pers

De Libanese auteur Mikhail Naimy, een van de belangrijke spirituele denkers van de 20ste eeuw, vriend van Kahlil Gibran, is vooral bekend vanwege Het Boek van Mirdad (4e druk 2006). Gesprek met de ander schreef Naimy toen hij 83 jaar oud was, als het opmaken van zijn levensbalans 'bij zonsondergang'. In een innerlijk gevoerd gesprek geeft hij uiting aan zijn bewogenheid: hij worstelt met de voorstelling ‘dood’ en klaagt de wetmatigheid van het kortstondige leven aan. Zijn verontrusting wor...

12,50
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 11,88
+
Bestel

Symposionreeks Soefi-meesters van de Liefde: Roemi en Hafez

Perzische bevrijdingslyriek voor het hart

Paperback || Asghar Seyed-Gohrab, Rokus de Groot, Michaël Derkse & Peter Huijs || Rozekruis Pers

Woord vooraf

Wat is er toch zo bijzonder aan de subtiele Perzische lyriek?

Is het doordat die de zoektocht van de ziel naar haar geliefde beschrijft, dat het ons als moderne mensen nog

steeds raakt? Een innerlijk aantrekken dat wij herkennen? In een periode dat ónze voorouders elkaar nog met rieken en dorsvlegels te lijf gingen, kende het vroegere Perzië een cultuur waarvan de muziek, de poëzie, een lucide denken en een intieme wijsheid zich verspreidden in een werelddeel dat liep van China

in het oosten tot het Europese Albanië in het westen...

14,50
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 13,78
+
Bestel

Spirituele Pasen en Pinksteren

Paperback / softback || André de Boer & Tanja Rozema || Rozekruis Pers

Spirituele Pasen en Pinksteren

Dit boek, met hoofdstukken uit Het evangelie van de heilige twaalven en beschouwingen daarover, kun je zien als een richtingaanwijzer voor geestelijke

bewustwording en vernieuwing. De dagteksten vormen een handreiking voor

bezinning en bezieling in de week voor Pasen en de week voor Pinksteren.

* de dagteksten:

zondag De doortocht

maandag Door de poort gaan

dinsdag Het mysterie van geboorte en dood

woensdag De innerlijke tempel reinigen

donderdag Overgave aan j...

24,50
Levertijd: 10 dagen
met 5% korting 23,28
+
Bestel

Het Evangelie van de Pistis Sophia / Druk 3 (Heruitgave)

De vier boeken van de Verlosser

Hardback || John van den Berg || Rozekruis Pers

Pistis Sophia

Het Evangelie van de Pistis Sophia is de geschiedenis van de ‘elf jaren die Jezus

na zijn opstanding met zijn discipelen doorbracht, en hen onderwees over de

geheimen van het Zijnde.’

De discipelen nemen waar dat een drievoudig licht tot Jezus komt en hem

opneemt in de schatkamer van het licht. Daar krijgt Jezus zijn lichtkleden,

die alle mysteriën bevatten, alle mysteriën van binnen en buiten het pleroma.

Omringd door dit geweldige licht keert Jezus terug tot zijn discipe...