(13)

34,50
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 32,78
+
Bestel

Schipper mag ik overvaren? / Druk 3

de jaarfeesten in de stroom van de seizoenen

Hardback || Juul van der Stok || Nearchus

De feesten in het jaarverloop liggen als herkenningspunten op onze weg door de tijd. In alle culturen in heden en verleden zijn ze gevierd, op veel verschillende manieren. Ook in onze cultuur - al is dat niet voor iedereen vanzelfsprekend en is het soms moeilijk een passende vorm te vinden.

Door het beleven van de feesten kunnen ervaringen en herinneringen ontstaan die een mensenleven meegaan. Een verbinding met de feesten in de gang door de seizoenen is als het drinken uit een weldadige bron.

Schipper mag ik overvaren? geeft toegang tot een nieuw en bewust beleven van de jaarfeesten. Diepere achtergronden, natuurbeleving, oude rituelen en gewoonten, liedjes en knutselideeën komen allemaal aan bod. Samen met de vele tips voor vieringen en de kleurrijke illustraties maken ze dit boek tot een warme uitnodiging om de jaarfeesten te (her)ontdekken...

14,75
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 14,01
+
Bestel

Solidaire economie

Paperback || Ruud Thelosen || Nearchus

Steeds minder mensen geloven in de veronderstelde zegeningen van het neoliberale kapitalisme. De doorgedraaide krachten van 'de vrije markt' bevorderen sociale ongelijkheid en onrechtvaardigheid, schaden het milieu en brengen de ene na de andere economische crisis.

Nieuwe denkbeelden zijn nodig om tot een nieuwe economie te komen.

Solidaire economie geeft een breed inzicht in de bestaande kritiek op het neoliberale kapitalisme, zoals die leeft in wetenschappelijke of wereldbeschouwelijke kri...

15,00
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 14,25
+
Bestel

Sociale driegeleding

Paperback / softback || John Hogervorst || Nearchus

Sociale driegeleding behelst het vormgeven van de samenleving op basis van vrijheid, gelijkheid en broederschap. Deze idealen zouden elk in een eigen werkingssfeer, naast elkaar, tot hun volle betekenis kunnen uitgroeien.

Daarmee worden de voorwaarden geschapen die de mens in staat stellen zich in vrijheid te ontwikkelen, in gelijkwaardigheid democratisch mee te bestemmen, in broederschap samen te werken, en te delen, in de economie.

Deze uitgave bevat 62 merendeels eerder verschenen artikele...

10,00
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 9,50
+
Bestel

Sociale en antisociale impulsen in de mens (Heruitgave)

Paperback / softback || Rudolf Steiner || Nearchus

Zodra twee mensen elkaar ontmoeten, betekent dat eenvoudig dat er een bepaalde kracht werkzaam wordt

van mens tot mens. Als we in ons leven in contact komen met iemand anders, kunnen we niet onverschillig

tegenover elkaar staan, zelfs niet in ons gedachten- en gevoelsleven en ook niet wanneer we ruimtelijk ver van

elkaar zijn verwijderd. Als we de zorg voor iemand op ons hebben genomen, als er op de een of andere manier

een contact tot stand moet komen, dan werkt er een kracht van de ene mens...

16,00
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 15,20
+
Bestel

Transhumanisme

en de toekomst van het mens-zijn

Paperback || Dieter Hammer, Diederick Sprangers, Jesse Mulder & Frank Storm || Nearchus

Wij staan aan het begin van de volgende technologiegolf: het transhumanisme. Tot nu toe beperkte de techniek zich voornamelijk tot onze leefomgeving. De volgende stap betreft de mens zelf: transhumanisme en human enhancement beogen de 'verbetering' van de mens met behulp van technologie.

De technische ontwikkelingen gaan zo snel dat wij met ons bewustzijn meestal behoorlijk achterlopen. Wij genieten van hun mogelijkheden en blijven te weinig staan bij de gevolgen voor mens, maatschappij en aa...

10,00
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 9,50
+
Bestel

Mani en zijn betekenis voor onze tijd

Paperback / softback || John Hogervorst & Rudolf Steiner || Nearchus

"Een vorm voor het leven van de zesde cultuurperiode, die moet nog geschapen worden. Die moet vóór deze periode geschapen worden, want ze moet er zijn opdat het christelijke leven in deze vorm kan binnenstromen. Deze vorm moet worden voorbereid door mensen die een dergelijke organisatie, een dergelijke vorm, scheppen, opdat het ware christelijke leven van de zesde cultuurperiode daarin een plek kan vinden. En deze uiterlijke vorm van de samenleving moet ontspringen uit de intenties van Mani...

20,00
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 19,00
+
Bestel

Gestolen welvaart

De taak van Europa in de Westerse wereldorde

Paperback / softback || Harrie Salman || Nearchus

Onze welvaart is gebaseerd op onbetaalde rekeningen: we betalen te weinig voor wat we kopen, we plunderen de aarde en de overheid maakt schulden. Binnen de Westerse wereldorde is dit lang mogelijk geweest, maar we worden nu geconfronteerd met de gevolgen daarvan. Jonge mensen wijzen ons erop dat we de problemen moeten oplossen die we door een gebrek aan bewustzijn zelf veroorzaken.

Dit boek stelt de vraag hoe we in de huidige toestand zijn beland en wat mensen wereldwijd doen om die te verand...

12,50
Levertijd: 4 dagen
met 5% korting 11,88
+
Bestel

Gedachten, kansen & perspectieven

in tijden van corona

Paperback || John Hogervorst || Nearchus

De coronacrisis houdt de wereld in zijn greep. Angst en onzekerheid bloeien op, de samenleving en het dagelijks leven staan op hun kop.

Vormt de crisis een dreigend noodlot of een oproep om tot onszelf te komen?

John Hogervorst ziet de crisis als een dringende oproep tot bezinning en verandering. De crisis daagt ons uit antwoorden te zoeken op wezenlijke vragen die wij lang onbeantwoord hebben gelaten. Wanneer wij daar de noodzaak van inzien, dienen zich kansen en nieuwe perspectieven aan.

12,50
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 11,88
+
Bestel

Tijdgenoot

in ernstige tijden

Paperback / softback || Rudolf Steiner || Nearchus

Vanaf het uitbreken van de eerste wereldoorlog in 1914 tot in het begin van de jaren '20, hield Rudolf Steiner honderden voordrachten waarin hij de grote actuele vraagstukken van die tijd besprak. Daarbij keek hij door de waan van de dag heen, legde onderliggende ontwikkelingen bloot, beschreef het werken van hogere machten in de gebeurtenissen en wees op de richting waarin nieuwe, vruchtbare wegen naar de toekomst konden worden gezocht.

Onze actualiteit is een andere dan die van 100 jaar ter...

12,50
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 11,88
+
Bestel

De Corona-epidemie

De strategie van de angst, de boodschap van het virus en de gevolgen

Paperback / softback || Harrie Salman || Nearchus

De Corona-epidemie bracht ziekte en sterfgevallen maar leidde ook tot een golf van angst die nagenoeg wereldwijd de basis werd voor het beleid van regeringen. Angst is ook overheersend in de algemene visie op vragen van ziekte en gezondheid of leven en dood.

Op basis van vertrouwen zouden we tot een heel andere benadering van de Corona-epidemie kunnen komen. Wij zouden dan ook de vraag kunnen stellen wat wij van de Corona-epidemie kunnen leren.

In dit boekje gaat Harrie Salman op basis van ...