(161)

14,00
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 13,30
+
Bestel

Inclusief bekwaam

generiek competentieprofiel inclusief onderwijs

Wim Claesen, Erica de Bruïne, Hans Schuman, Hettie Siemons & Bert van Velthooven || Maklu, Uitgever

24,90
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 23,66
+
Bestel

Psychoanalytisch Actueel Parentificatie

als het kind te snel ouder wordt

Mark Kinet || Maklu, Uitgever

Over het boek:

Met parentificatie wordt bedoeld dat het kind op oneigenlijke wijze verantwoordelijk wordt (gemaakt) voor het welbevinden van de ouders. Als dusdanig is het vaak een belangrijke risicofactor voor het ontstaan van allerlei psychopathologie. Parentificatie heeft een impact op de gehechtheid en/of zal de verhouding tot de anderen bepalen zoal niet hypothekeren. Het kind kan inderdaad in min of meerdere mate geroepen worden en/of zich geroepen voelen bepaalde oneigenlijke zorgen op ...

23,60
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 22,42
+
Bestel

Omgaan met dyslexie

sociale en emotionele aspecten

Jan Hindrik Loonstra & Tom Braams || Maklu, Uitgever

23,60
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 22,42
+
Bestel

De ethica van Spinoza

een handreiking

Herman Berger || Maklu, Uitgever

Over het boek

Het werk van de Nederlandse filosoof Spinoza staat weer volop in de belangstelling. Niet alleen zijn politieke geschriften, maar ook zijn levenswerk, Ethica, drijft mee op de golf aan hernieuwde belangstelling. Dat is niet verwonderlijk. Het werk vormt immers de grondslag voor een goed begrip van Spinoza's ander werk. Ethica zelf begrijpen is echter geen sinecure. In die wetenschap schreef de auteur met dit boek een commentaar op Spinoza's hoofdwerk, die de lezer een houvast bie...

50,40
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 47,88
+
Bestel

Het (voor)beeldig brein / druk 1

Paperback || Erik Robert, Evy Visch-Brink & Anne-Sophie Beeckman || Maklu, Uitgever

Over het boek.

De gemeenschappelijke band die de drie redacteurs van Het voorbeeldige brein verbindt, is meer dan hun passie voor taal en hersenen. Zij vragen zich af hoe nieuwe technologische inzichten een meerwaarde kunnen bieden aan de gangbare logopedische benadering bij taal- en spraakstoornissen na hersenletsel.

In hoeverre kan een medische interventie, zoals Diffusion Tensor Imaging, functionele Magnetic Resonance Imaging, Transcraniële Magnetische Stimulatie, transcraniële Direct Cu...

30,90
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 29,36
+
Bestel

Leidinggevende, wie ben je?

Paperback || Dolf van den Berg, Luc Stevens & Roland Vandenberghe || Maklu, Uitgever

Over het boek:

In "Leidinggevende, wie ben je?" ontvouwen de auteurs een postmodern perspectief op leidinggeven. Het postmodernisme beziet de werkelijkheid als principieel chaotisch, waardoor planmatige en rationele oplossingen alleen niet langer toereikend zijn. De overmacht van logisch-rationele controlerende systemen is een probleem voor het onderwijs. Postmodernisten vragen aandacht voor het gegeven dat het individu tegenwoordig meer en meer op zichzelf is aangewezen. Zelfbevestiging en o...

41,10
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 39,05
+
Bestel

Evidence-based voedingsleer. Eten en weten

Paperback / softback || Patrick Mullie || Maklu, Uitgever

De voedingswetenschap is zeer complex. Boodschappen die bedacht zijn door marketingafdelingen van grote bedrijven en commerciële vermageringsdiëten, zaaien verwarring bij de consument.

De wetenschap wil er het fijne van weten. Wat is zeker waar en wat is zeker niet waar? Op welke vragen heeft de wetenschap tot dusver geen antwoord? Misschien is ze zich van bepaalde vragen nog niet eens bewust? De auteur wil zo veel mogelijk vragen beantwoorden, evidence based, zodat de antwoorden juist zijn....

21,60
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 20,52
+
Bestel

Autisme anders bekijken – omdat geen kind hetzelfde is

Omdat geen kind hetzelfde is

Paperback || Suzanne Agterberg-Rouwhorst || Maklu, Uitgever

Er zijn net zo veel vormen van autisme als kleuren in het spectrum. Wat bij het ene kind ontspannend werkt, zorgt voor stress bij een ander kind. 'Autisme anders bekijken' vraagt ons verder te kijken dan een diagnose en het gedrag dat men in eerste instantie ziet.

Elk kind is uniek en vraagt om een eigen benadering. Aan de hand van acht thema's, die ook voorkomen op het Autismepaspoort®, beschrijft autismespecialist Suzanne Agterberg-Rouwhorst hoe je oorzaken van gedrag kunt herkennen en hoe...

60,70
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 57,67
+
Bestel

Alles is water

Paperback / softback || Marc De Decker || Maklu, Uitgever

'Les rivières sont des chemins qui marchent et qui portent où l'on veut aller', schreef de Franse filosoof en wiskundige Pascal. Zijn Britse tijdgenoot, 'the water poet' John Taylor beschreef ze als the 'cherishing veines of the body of every Countrey, Kingdome, and Nation'. Het zijn slechts enkele citaten die het aanzienlijk belang weergeven dat internationale rivieren en het gebruik ervan voor transportdoeleinden in de politieke en economische geschiedenis van Europa hebben gespeeld en to...

34,00
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 32,30
+
Bestel

Maximaal megataal

Paperback || Marlies Algoet || Maklu, Uitgever

Maximaal Megataal: Een boek vol tips voor meer taal, meer denken en meer onderwijstijd in de tweede en derde kleuterklas. De lang verwachte opvolger van Minimaal Maxitaal: Een boek vol talige tips bij routines in de onthaalklas en de eerste kleuterklas.Kleuters met een sterk ontwikkelde taal- en denkvaardigheid kennen meer schoolsucces dan minder vaardige klasgenootjes. Om alle kleuters van de tweede en derde kleuterklas (groepen 1 en 2) maximale ontplooiingskansen te schenken op het vlak van...