(133)

34,00
Levertijd: 4 dagen
met 5% korting 32,30
+
Bestel

Vt-Totaal Praktijktraining 1

Paperback / softback || P. Kalkman & G. van Merkerk || MK Publishing

74,50
Levertijd: 4 dagen
met 5% korting 70,78
+
Bestel

Motorvoertuigentechniek Elektrotechniek Semester 6

Paperback / softback || J. van den Berg, F. Drenth & D.J. Zuiderbaan || MK Publishing

In deze uitgave wordt de lesstof elektro voor de BOL-4 opleiding semester 6 behandeld.

19,00
Levertijd: 4 dagen
met 5% korting 18,05
+
Bestel

Technische leergangen Bosch Technische leergang Motronic / Druk 4

Hardback || R. van den Brink || MK Publishing

Bij de ontwikkeling van motoren voor personenvoertuigen zijn de afgelopen jaren een paar tendensen waarneembaar: een toename van het motorvermogen en een afname van schadelijke uitlaatgasemissies en brandstofverbruik. Dit kon niet alleen worden bereikt door middel van motorische aanpassingen en het toevoegen van turbo's, maar vooral door een complex besturingssysteem voor de motor. De vroeger toegepaste separate besturing en regelsystemen voor benzine-inspuiting en ontsteking zijn volledig ve...

47,00
Levertijd: 4 dagen
met 5% korting 44,65
+
Bestel

Digitale techniek / Druk 2

Uyldert || MK Publishing

Dit blokboek is bedoeld voor het eerste en tweede jaar van een hogere beroepsopleiding elektrotechniek of technische informatica. Het is een technisch boek, het instapniveau is echter laag gehouden. Er wordt weinig meer bekend verondersteld dan de beginselen van elektrische schakelingen. De stof wordt bottum-up benaderd; eerst worden componenten behandeld en daaruit worden steeds grotere systemen samengesteld. De nadruk ligt op de functie van de componenten en niet op de constructie. Omdat bi...

70,00
Levertijd: 4 dagen
met 5% korting 66,50
+
Bestel

Inleiding procestechnische berekeningen / Druk 3

H. Torreman || MK Publishing

Geschreven voor de opleiding van procestechnici op middelbaar en hoger niveau. De uitgave sluit aan op het leerplan van de afdeling procestechniek van het MBO en is geschikt als inleidend boek op de hogescholen. Het boek biedt het gezonde verstand van de goed opgeleide/voorbereide procestechnicus een beter en uitgebreider theoretisch fundament. Enkele computerprogramma`s voor eenvoudige procestechnische berekeningen zijn in de meest gangbare vorm van BASIC in het boek opgenomen.

79,50
Levertijd: 4 dagen
met 5% korting 75,53
+
Bestel

Vliegtuigzuigermotoren

Paperback || H.S. Kooyman || MK Publishing

Uitvoerige beschrijving van alle technische aspecten van de huidige in de luchtvaart toegepaste zuigermotoren. Vele afbeeldingen en tekeningen illustreren de tekst. Inhoudelijk wordt ruimschoots voldaan aan de benodigde stof voor de examens tot bevoegdheid van grondwerktuigbouwkundige, zoals die op het Nederlands Luchtvaart College worden afgenomen. Tevens bevat dit werk alle stof over zuigermotoren die bij het behalen van het A-vliegbrevet wordt behandeld.

38,50
Levertijd: 4 dagen
met 5% korting 36,58
+
Bestel

Motoren 2 Motorprestaties en brandstofsystemen / Druk 3

Paperback / softback || B.J. ter Haar & Tj. de Jager || MK Publishing

47,00
Levertijd: 4 dagen
met 5% korting 44,65
+
Bestel

Motoren 4 Brandstofsystemen, dieselmotoren motorkarakteristieken motorsmeersystemen

Paperback || B.J. ter Haar & Tj. de Jager || MK Publishing

73,50
Levertijd: 4 dagen
met 5% korting 69,83
+
Bestel

Telecommunicatie

H.T. Huele || MK Publishing

Uitgave voor studenten aan Hogescholen en Technische Universiteiten, studierichting Elektrotechniek. Indien bepaalde wiskundige benaderingen als inleiding essentieel zijn, worden deze behandeld voordat het onderwerp zelf wordt besproken. Zo wordt vermeden dat het onderwerp als strikt wiskundig wordt benaderd. Er is voldoende oefenstof in het boek opgenomen om de opgedane kennis te toetsen. Voor de docent is een Antwoordenboekje bij de opgaven beschikbaar.

35,50
Levertijd: 4 dagen
met 5% korting 33,73
+
Bestel

Technische leergangen Proportionaalhydrauliek

Paperback || Ing. R. van den Brink || MK Publishing