Zoekfilters

Verschijningsvorm
Paperback / softback (2)

(3)

17,95
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 17,05
+
Bestel

De HEERE onze gerechtigheid

Paperback / softback || Dr. M. Klaassen || Labarum Academic

Deel 3 serie Theologische thema’s

De rechtvaardiging door het geloof behoort tot de kern van het

Evangelie. Het is de ‘vrolijke ruil’ waarbij onze ongerechtigheid ingeruild

wordt voor de volmaakte gerechtigheid van Christus.

In deze studie gaat de auteur vanuit een Bijbels-theologische invalshoek

in op de betekenis van de rechtvaardiging. Hij doet dit door de

rechtvaardiging te behandelen tegen de achtergrond van de Bijbelse

verbondsgeschiedenis. Daarmee is deze studie tevens een apolog...

34,95
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 33,20
+
Bestel

Oorspronkelijk

overwegingen bij schepping en evolutie

Paperback || M.J. Paul || Labarum Academic

Over de oorsprong van het leven bestaan zeer uiteenlopende theorieën, van evolutie tot creationisme. In dit boek wordt zorgvuldig geanalyseerd hoe de Bijbel en de christelijke traditie over onze oorsprong spreken.

De vraag naar de oorsprong van het leven is veelomvattend. Zij raakt de uitleg van de Bijbel, de ouderdom van de aarde, de relatie tussen de mens en zijn milieu en de verhouding tussen geloof en wetenschap. Bovendien heeft onze visie op de oorsprong van het leven gevolgen voor onz...

19,95
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 18,95
+
Bestel

De pedagogiek van Koelman

Paperback / softback || L.F. Groenendijk || Labarum Academic

Jacobus Koelman (1631-1695) was een van de markantste

gereformeerde predikanten ten tijde van de zeventiende-eeuwse

Republiek. Zijn omvangrijke en veelzijdige oeuvre bevat ook een

handleiding voor de opvoeding: De pligten der ouders, in kinderen

voor Godt op te voeden (1679). Koelman ijverde voor een radicale

‘nadere reformatie’ van Kerk en Republiek. Hij geloofde in de

noodzakelijkheid en mogelijkheid om mensen te (her)vormen tot

beoefenaars van nauwgezette vroomheid. Met het oog op de

v...