(35)

21,50
Levertijd: 4 dagen
met 5% korting 20,43
+
Bestel

Ars Aequi libri De persoon in het recht

Paperback / softback || R.J.B. Bergamin || Juridische Uitgeverij Ars Aequi

De persoon in het recht is primair bedoeld voor eerstejaars rechtenstudenten en voor anderen die op een inleidend niveau van het persoonsbegrip kennis willen nemen. De persoon, ook wel het rechtssubject genoemd, neemt een centrale plaats in binnen de rechtsorde. Enkele algemene kenmerken van het persoonsbegrip worden besproken en daarbij de verhouding tussen het normbegrip en het persoonsbegrip. Vervolgens komt aan de orde welke persoonstypen het Nederlandse recht kent. De natuurlijke persoon...

21,50
Levertijd: 4 dagen
met 5% korting 20,43
+
Bestel

Ongerechtvaardigde verrijking

een handleiding voor raadsheren en studenten, met gratis stappenplan

Paperback / softback || G.E. van Maanen || Juridische Uitgeverij Ars Aequi

De ondertitel van dit cahier 'Een handleiding voor raadsheren en studenten, met gratis stappenplan' geeft uitdrukking aan de - twee - doelstellingen van dit werk: enerzijds een inleiding in het leerstuk van de ongerechtvaardigde verrijking (vandaar 'voor studenten'), anderzijds een kritische bespreking van het merendeel van de rechtspraak van de Hoge Raad zoals die in de jaren na de invoering van het BW naar aanleiding van art. 6:212 BW is gewezen. Wanneer mag men een verrijking 'ongerechtvaa...

21,50
Levertijd: 4 dagen
met 5% korting 20,43
+
Bestel

Ars Aequi libri Kenmerken van recht

Paperback / softback || P.W. Brouwer || Juridische Uitgeverij Ars Aequi

Wat is recht? In dit boekje benadert de schrijver deze vraag vanuit de gedachtewereld van de algemene rechtsleer. Aan de orde komen enkele belangrijke kenmerken die typerend zijn voor moderne, westerse rechtsstelsels in het algemeen: de aanspraak op gezag, de aanspraak op het hoogste gezag of soevereiniteit, het geweldsmonopolie en het verbod van eigenrichting, de alomvattendheid van de aanspraak op gezag, en de aanspraak op juistheid die gepaard gaat met juridische oordelen. De mogelijke spa...

21,50
Levertijd: 4 dagen
met 5% korting 20,43
+
Bestel

Rechtsbronnen en rechtssysteem / Druk 3

Paperback / softback || E. Poortinga || Juridische Uitgeverij Ars Aequi

Rechtsbronnen en rechtssysteem is geschreven voor eerstejaars-studenten voor het vak Encyclopedie der rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Amsterdam. Dit vak staat helemaal aan het begin van de rechtenstudie. Deze tekst is dan ook bedoeld als een allereerste verkenning van het recht in Nederland.

De auteur wil met dit boekje enkele handvatten aanreiken voor het in kaart brengen van het Nederlandse recht. Allereerst worden de formele rechtsbronnen behandeld. Aan de hand van hun ontstaansb...

69,50
Levertijd: 4 dagen
met 5% korting 66,02
+
Bestel

Ondernemings- en effectenrecht / 2013/2014 / druk 1

Juridische Uitgeverij Ars Aequi

met o.a. (selecties uit):

BWVoorstel Boek 7

WvK Boek 1, BW Boek 2, BW Boek 3 en 7A

Prospectusverordening

Wet giraal effectenverkeer

Fondsenreglement

Faillissementswet

Besluit openbare biedingen Wft

Wet toezicht financiële verslaggeving

NR gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft

Besluit transparantie uitgevende instellingen

Besluit markttoegang financiële ondernemingen Wft

Nederlandse Corporate Governance Code

Besluit Corporate Governance

Besluit artikel 10 overnamerichtlijn

Besluit m...

34,50
Levertijd: 4 dagen
met 5% korting 32,77
+
Bestel

Burgerlijk procesrecht / 2014/2015 / druk 1

Juridische Uitgeverij Ars Aequi

met o.a.

Wetboek van burgerlijke

rechtsvordering

Wet op de rechterlijke organisatie

Landelijk procesreglement voor de civiele rol

Wet op de rechtsbijstand

Liquidatietarief

Algemene termijnenwet

Faillissementswet

EEX-verordening (44/2001 & 1215/2012)

Uitvoeringswet internationale kinderbescherming

Wet griffierechten burgerlijke zaken

Europese betalingsbevelprocedure

Europese executoriale titel voor

niet-betwiste schuldvorderingen

Brussel II-bis

EG-betekeningsverordening

Advocatenwet

Gerechtsd...

29,50
Levertijd: 4 dagen
met 5% korting 28,03
+
Bestel

Ars Aequi Jurisprudentie Rechtspraak Vreemdelingenrecht

Juridische Uitgeverij Ars Aequi

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 1950/2009bevat uitspraken op de volgende gebieden:Asiel GezinsherenigingEUArbeidVrijheidsbeneming en uitzettingProcedureVaria

21,50
Levertijd: 4 dagen
met 5% korting 20,43
+
Bestel

Onderzoeksvaardigheden = Research skills

instructie voor juristen = Instruction for lawyers

Juridische Uitgeverij Ars Aequi

In de fase van het bachelor afstudeerwerk is gebleken dat studenten veel problemen ondervinden bij het formuleren van een onderzoeksvraag, het opzetten en het uitvoeren van het onderzoek en het schrijven van het bachelor afstudeerwerk. Dit boek Onderzoeksvaardigheden biedt bachelor studenten een leidraad voor het verrichten van onderzoek in alle juridische bachelorvakken, maar kan ook houvast bieden bij het schrijven van een masterscriptie. Het boek is daarnaast ook geschikt voor buitenlandse...

31,50
Levertijd: 4 dagen
met 5% korting 29,93
+
Bestel

Ars Aequi Geschetst Verbintenissenrecht geschetst / Druk 3

Paperback / softback || H.N. Schelhaas || Juridische Uitgeverij Ars Aequi

Verbintenissenrecht geschetst

heeft als doel het bieden van een heldere inleiding in de hoofdlijnen van het verbintenissenrecht in een formule die een aanvulling betekent op de verbintenisrechtelijke leer- en handboeken.

Dit boek beoogt een hulpmiddel bij het bestuderen en doorgronden van de leer- en handboeken te zijn.

34,50
Levertijd: 4 dagen
met 5% korting 32,78
+
Bestel

Ars Aequi Wetseditie European Private International Law 2012/2014

Katharina Boele-Woelki || Juridische Uitgeverij Ars Aequi

A collection of international and European instruments containing Private International Law rules for jurisdiction, applicable law and recognition and enforcement of foreign decisions