Zoekfilters

Verschijningsjaar
2017 (20)
2018 (16)
2020 (16)
» Toon alle opties (11)
Verschijningsvorm
Paperback (89)
Paperback / softback (59)
Hardback (16)
» Toon alle opties (4)

(234)

34,50
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 32,78
+
Bestel

Zorgmarketing in de praktijk / druk 1

succesvol invoeren van marketing in de gezondheidszorg

Paperback / softback || S. van Leeuwen || Gorcum b.v., Koninklijke Van

"Door toenemende marktwerking en kritischer wordende consumenten wordt ‘marketing’ steeds belangrijker voor organisaties in de gezondheidszorg. Zorgaanbieders moeten concurreren en nog beter inspelen op de wensen en behoeften van zakelijke en particuliere klanten. Zorgmarketing is daarbij een onmisbaar hulpmiddel.

In 'Zorgmarketing in de praktijk' passeren een groot aantal marketingthema’s de revue. Het boek geeft een actueel beeld van de stand van zaken van marketing in de gezondheidszorg...

29,95
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 28,45
+
Bestel

Bestuurlijke ethiek

een inleiding

Paperback / softback || Maurice Becker || Gorcum b.v., Koninklijke Van

"Iedere bestuurder krijgt te maken met ethische vraagstukken. Bij de behandeling hiervan kunnen politici en ambtenaren niet (meer) terugvallen op vastliggende oriëntaties. Bezinning is noodzakelijk, over integriteitsvraagstukken in engere zin en over de waarden waardoor organisaties zich in de snel veranderende samenleving moeten laten leiden.

Dit boek biedt een inleidende behandeling van de ethische thema’s binnen het openbaar bestuur. Het bespreekt allereerst de eigen aard van de ethische ...

46,50
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 44,18
+
Bestel

ISO 26000

handleiding voor MVO

Lars Moratis & Timo Cochius || Gorcum b.v., Koninklijke Van

"ISO 26000 is de nieuwe, wereldwijde richtlijn voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

Deze richtlijn belooft organisaties onder meer om hen in het woud van MVO-instrumenten en - standaarden overzicht en structuur te geven. ISO 26000 biedt organisaties adviezen en handreikingen om hun maatschappelijke verantwoordelijkheden te bepalen, MVO-aandachtsgebieden te prioriteren en MVO te implementeren op een manier die past bij de unieke kenmerken van de organisatie en de context waarin zi...

32,00
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 30,40
+
Bestel

Forensische psychiatrie: tussen dwang en vrijblijvendheid

Martin Tervoort || Gorcum b.v., Koninklijke Van

Regelmatig schrikt de samenleving op na ernstige delicten. Dit is begrijpelijk omdat deze een aanslag vormen op ons gevoel van veiligheid. Deskundigen wordt in dat geval gevraagd hun stem te laten horen over verdachte en slachtoffer en zaken als de gehanteerde opsporingsmethode, de hulpverlening, maatschappelijke veiligheid en sociale relevantie, de wetgeving en het sanctiebeleid van Justitie. Ook worden zij geacht zich een mening te vormen over de geestelijke toestand van de verdachte, over ...

39,95
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 37,95
+
Bestel

Handboek Human Resources Management / Druk 2

Hardcover || Jelle Dijkstra || Gorcum b.v., Koninklijke Van

Om als HR-professional goed beslagen ten ijs te komen, is een gedegen theoretische kennis van de nieuwste inzichten op het vakgebied noodzakelijk.Managers verwachten in toenemende mate van HR-professionals dat zij met hen meedenken over hoe bedrijfsdoelstellingen het best kunnen worden gerealiseerd. Een goede HR-adviseur levert een belangrijke bijdrage aan de effectieve en efficiënte opzet van bedrijfsprocessen, de slimme inrichting van de organisatiestructuur en de juiste omvang en kwalitei...

23,75
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 22,56
+
Bestel

Organiseren en HR in 2025 / druk 1

Gorcum b.v., Koninklijke Van

HRlab, één van de labels van HRcommunity, heeft vorig jaar een visiedocument opgesteld dat is uitgegroeid tot dit boek Organiseren en HR in 2025.

In dit boek verwoorden de auteurs trends op het gebied van HR: van leiderschap tot sociale innovatie, van verandervermogen tot duurzame inzetbaarheid & talentmanagement, van vitaliteit tot diversiteit en van organisatie tot infrastructuur.

Deze thema's zijn gekozen op basis van ontwikkelingen die de samenstellers zien en ervaren in de dagelijkse p...

16,00
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 15,20
+
Bestel

Pesten aanpakken

lessenserie voor groep 4-8 van het regulier en speciaal basisonderwijs

Paperback / softback || Kirsten Barkmeijer & Johan Brokken || Gorcum b.v., Koninklijke Van

Gemiddeld tien procent van de kinderen in het basisonderwijs wordt gepest. Het onderwerp is regelmatig in het nieuws en steevast volgt dan de roep om een effectieve aanpak. Uit onderzoek blijkt dat niet alleen de pester of de gepeste, maar ook de omstanders een cruciale rol hebben. Zij doen vaak mee of kijken toe, maar ze kunnen pestgedrag ook een halt toeroepen. Bij deze groep valt daarom de meeste winst te behalen.

Veel leerlingen zijn het niet eens met pesten, maar weten niet wat ze moeten...

53,00
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 50,35
+
Bestel

Meer dan onderwijs / Druk 8

theorie en praktijk van het onderwijs in de basisschool

Paperback || Eddy Alkema, Joanneke Kuipers, Chris Lindhout & Willem Tjerkstra || Gorcum b.v., Koninklijke Van

Werken als leraar in een school is méér dan onderwijs. Naast een gereedschapskist met kennis en vaardigheden moet de leraar beseffen dat zijn persoonlijkheid een grote rol speelt in het werken met kinderen in de school. En...hij is ook opvoeder. Dit boek helpt bij de zoektocht naar een eigen visie op onderwijs.

Meer dan onderwijs biedt een gedegen voorbereiding op het beroep van leraar basisonderwijs. De auteurs geven een volledig beeld van de praktijk van het basisonderwijs en de achterlig...

36,50
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 34,68
+
Bestel

Zo zit het! / druk 2

over zitten, stoelen en rolstoelen

Paperback / softback || H.A.M. Staarink || Gorcum b.v., Koninklijke Van

Goed zitten is met behulp van de biomechanica en (neuro)fysiologie heel goed te verklaren. Het is vreemd dat er nauwelijks meubels en (rol)stoelen verkrijgbaar zijn die voldoen aan die criteria voor een goede zithouding. Op dat punt is er dus nog een wereld te winnen, niet op de laatste plaats omdat goed zitten en goed zitgedrag veel lichamelijke klachten als rug-, nek- en schouderklachten kan voorkomen. Meten is weten en bij interpretatie van die gegevens is dit boek een must.

In stoelen di...

42,00
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 39,90
+
Bestel

Handboek Dwarslaesierevalidatie / Druk 3

de basis

F.W.A. van Asbeck & I.J.W. van Nes || Gorcum b.v., Koninklijke Van

Het Handboek Dwarslaesierevalidatie is het standaardwerk voor de revalidatie van dwarslaesiepatiënten in Nederland en Vlaanderen.

Deze geheel herziene derde druk behandelt de medische, functionele, maatschappelijke en psychologische diagnostiek en interventies die nodig zijn om een persoon met een dwarslaesie zo goed en zo lang mogelijk te laten participeren in de maatschappij, op een zo hoog mogelijk niveau. In deze editie is voor de eerste keer een hoofdstuk opgenomen waarin specifieke aa...