Zoekfilters

Verschijningsvorm
Paperback / softback (3)
Paperback (2)

(5)

29,15
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 27,69
+
Bestel

Praktijkpocket Algemene wet bestuursrecht / Druk 8

Paperback / softback || H.A.G. Schippers || De Langhenkel Groep

De Algemene wet bestuursrecht (Awb) heeft sinds haar invoering in 1994 aan belang gewonnen. Omdat de wetgever heeft gekozen voor het systeem van aanbouwwetgeving door middel van tranches en losse wetvoorstellen, breidt de wet steeds verder uit. Met onze herziene druk van de Praktijkpocket Algemene wet bestuursrecht hebt u een actueel boek in handen. Per wetsartikel wordt een beknopte toelichting gegeven alsmede de betekenis voor de uitvoeringspraktijk. Daarnaast worden de meest relevante juri...

21,20
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 20,14
+
Bestel

Handboek Uitkeringsberekening Participatiewet

Paperback || Jacob LIemburg || De Langhenkel Groep

Het Handboek Uitkeringsberekening Participatiewet is bestemd voor financieel medewerkers van de gemeentelijke afdelingen werk & inkomen. Jaarlijks verschijnt een actuele versie. Het handboek gaat naast berekeningen in het kader van de Participatiewet, ook in op berekeningen met betrekking tot de IOAW, de IOAZ en het Bbz 2004. Dit handboek is onderdeel van het materiaal bij de financieel-technische cursussen die Langhenkel Opleiding, Training & Advies verzorgt op het gebied van de Participatie...

7,50
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 7,13
+
Bestel

Praktijkpocket Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 / Druk 4

Paperback / softback || S. van Cleef || De Langhenkel Groep

Praktijkpocket Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Editie augustus 2018). Naast de actuele wetsartikelen bevat het boek toelichtingen, onderliggende regelgeving en jurisprudentie. Dit boek is onderdeel van het materiaal dat de cursisten van Langhenkel Opleiding, Training & Advies ontvangen bij alle opleidingen, cursussen en trainingen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015)

10,00
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 9,50
+
Bestel

Praktijkpocket Jeugdwet

Paperback / softback || Mr. S. van Cleef || De Langhenkel Groep

De Praktijkpocket Jeugdwet verschijnt in beginsel twee keer per jaar. Naast de actuele wetsartikelen bevat het boek toelichtingen, onderliggende regelgeving en jurisprudentie. Dit boek is onderdeel van het materiaal dat onze cursisten ontvangen bij al onze opleidingen, cursussen en trainingen in het kader van de Jeugdwet (JW).De vernieuwde versie zal 22-10-2018 gaan verschijnen.

19,90
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 18,91
+
Bestel

Praktijkpocket Wet langdurige zorg / Druk 3

Tekst en toelichting

Paperback || Mr. W. Wickering || De Langhenkel Groep

Dit is de derde druk van de Praktijkpocket Wet langdurige zorg van De Langhenkel Groep (editie september 2018). Naast de wetteksten zijn tevens een toelichting en de onder- en achterliggende regelgeving opgenomen. De toelichting is volledig gebaseerd op de verschillende Memories van Toelichting bij de wetsvoorstellen. Waar dat noodzakelijk is voor de begrijpelijkheid en leesbaarheid van de toelichting, zijn de nodige aanpassingen in de tekst doorgevoerd.