Zoekfilters

Verschijningsjaar
2016 (2)
Taal
Nederlands (9)
Verschijningsvorm
Paperback / softback (6)
Paperback (3)

(20)

20,50
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 19,48
+
Bestel

Introductie in toezicht en handhaving / druk 1

Boom uitgevers Den Haag

Introductie in toezicht en handhaving biedt een bondig en praktisch overzicht op hoofdlijnen van het vakgebied toezicht en handhaving, zijn verschijningsvormen, beperkingen en mogelijkheden en ontwikkelingen. In dit boek bespreekt de auteur het vakgebied, welke regels er gelden, welke toezichthouders er zijn en welke ontwikkelingen zich de afgelopen tien jaar hebben voorgedaan.

43,50
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 41,33
+
Bestel

Arbeidsrecht en sociale zekerheid / deel Bronnenboek / druk 3

Paperback / softback || Lydia Janssen || Boom uitgevers Den Haag

Arbeidsrecht en sociale zekerheid bestaat uit vier delen. Deel I Arbeidsrecht beschrijft na een korte verkenning van de verschillende arbeidsrechtelijke relaties uitvoerig de rechtsrelatie tussen de werknemer en de werkgever. Aan de orde komen onder andere de drie kenmerken van een arbeidsovereenkomst, gezag, arbeid en loon, de totstandkoming van de arbeidsovereenkomst, de invloed van de cao op de individuele arbeidsovereenkomst, de wetgeving over arbeidstijden, arbeidsomstandigheden, medezeg...

24,00
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 22,80
+
Bestel

Bronnenboeken MBO Strafrecht / Druk 2

Lydia Janssen || Boom uitgevers Den Haag

Strafrecht Bronnenboek maakt de lezer op een praktische wijze en in toegankelijke taal vertrouwd met de grondbeginselen van het strafrecht. Het boek is geschreven met het oog op het competentiegerichte onderwijs van het cluster juridisch van het mbo, maar het is ook geschikt voor andere opleidingen waarin wordt gezocht naar een heldere inleiding in het strafrecht.

Bij het materieel deel van het strafrecht komen onder andere het legaliteitsbeginsel, de opbouw van een strafbepaling, de leerstuk...

24,00
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 22,80
+
Bestel

Bronnenboeken MBO Procesrecht / Druk 3

Lydia Janssen || Boom uitgevers Den Haag

Procesrecht behandelt de hoofdlijnen van het procesrecht voor cursisten van het mbo, waarbij de nadruk zo veel mogelijk op de beroepspraktijk ligt. Vandaar dat in bijna ieder hoofdstuk voorbeelden van processtukken zijn opgenomen.

Het boek begint met een uitvoerige beschrijving van de dagvaardingsprocedure, vervolgens wordt ingegaan op de verzoekschriftprocedure en op de verschillende spoedprocedures. Daarna komen de bewijsmiddelen, de rechterlijke uitspraak en de rechtsmiddelen zoals verzet,...

28,00
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 26,60
+
Bestel

Staats- en bestuursrecht / Druk 4

Lydia Janssen || Boom uitgevers Den Haag

Staats- en bestuursrecht is een inleiding in het staatsrecht en het bestuursrecht. Het boek is geschreven met het oog op het competentiegerichte onderwijs van het cluster juridisch van het mbo. Het boek bevat basisstof en verdiepingsstof in een kleinere letter. Deze verdiepingsstof maakt dat het boek ook geschikt is voor anderen, bijvoorbeeld in het hbo, die een heldere inleiding in het staats- en bestuursrecht zoeken.Er is voor gekozen om de stof geïntegreerd te behandelen. Het boek begint ...

22,00
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 20,90
+
Bestel

Sociale zekerheid

Lydia Janssen || Boom uitgevers Den Haag

Dit bronnenboek Sociale zekerheid bestaat uit drie delen: In deel I wordt de juridische basis gelegd voor een goed begrip van de sociale zekerheid. In dit deel worden kernbegrippen van het bestuursrecht, het arbeidsrecht, het vreemdelingenrecht en de privacywetgeving beschreven. Daarbij is uiteraard gekozen voor die begrippen die voor de sociale zekerheid van belang zijn.

Deel II beschrijft het stelsel van de sociale zekerheid. Eerst wordt een globale schets gegeven van de verschillende regel...

62,00
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 58,90
+
Bestel

Legal Education and Judicial Training in Europe

the menu for justice project report

Paperback || Daniela Piana, Philip Langbroek, Tomas Berkmanas, Ole Hammerslev & Otilia Pacurari || Boom uitgevers Den Haag

Menu for Justice is the first European project that takes seriously the issue of how the new generation of Europeans should be trained in law and legal matters and how experts in law and the judicial process can develop new skills and competences to effectively face the challenges of a common judicial space. This project has been funded with support from the European Commission. The project takes up a major issue in contem-porary judicial politics: to what extent and by which means can legall...

44,00
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 41,80
+
Bestel

Justitiële interventies / Druk 2

voor jeugdige daders en risicojongeren

Paperback / softback || Ido Weijers || Boom uitgevers Den Haag

Dit is de geheel herziene en geactualiseerde tweede editie van Justitiële interventies.

Justitiële interventies is het laatste deel van een driedelige serie over jeugdcriminaliteit en strafrechtelijke reacties daarop. Deel 1 gaat over jeugdcriminaliteit, deel 2 over jeugdstrafrecht. De serie richt zich op gevorderde studenten en masterstudenten sociale wetenschappen en rechten, maar is ook bijzonder geschikt voor postacademisch onderwijs voor juristen

en gedragswetenschappers die beroepsmat...

49,00
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 46,55
+
Bestel

Alledaagse magie

mentale weerbaarheid van kinderporno- en forensisch rechercheurs

Paperback / softback || Henk Sollie || Boom uitgevers Den Haag

Het werk van rechercheurs spreekt tot de verbeelding. Avond na avond zijn de verrichtingen van detectives op de televisie te zien en menig literaire thriller verhaalt over hun inspanningen. Hoe rechercheurs in werkelijkheid de uitvoering van hun opsporingstaken ervaren en welke invloed dit heeft op hun welzijn is minder bekend.

Het doel van deze dissertatie is om meer inzicht te geven in factoren die van invloed zijn op de mentale weerbaarheid van kinderporno- en forensisch rechercheurs. Op ba...

106,50
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 101,18
+
Bestel

Boom Masterreeks Europees financieel toezicht

Bevoegdheden in het Europees financieel toezicht

Paperback / softback || Emanuel van Praag || Boom uitgevers Den Haag

Tot de financiële crisis van 2008 vielen financiële instellingen onder hun nationale toezichthouder. Met de intrede van de Europese toezichthoudende autoriteiten (EBA, EIOPA en ESMA) in 2011 en de overdracht van het bankentoezicht in de Eurozone naar de ECB in 2014, kregen ook deze organisaties een voorname rol bij het toezicht.

In dit boek legt de auteur uit wanneer welke van de diverse toezichthouders bevoegd is en hoe zij samenwerken. Een illustratie van de vragen die de auteur beantwoor...