Zoekfilters

Verschijningsjaar
2019 (13)
2020 (9)
2017 (5)
» Toon alle opties (2)
2018 (4)
2016 (2)
Verschijningsvorm
Paperback / softback (37)
Paperback (10)

(50)

32,00
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 30,40
+
Bestel

Met andere ogen

Onderzoekers over 5 jaar Participatiewet

Paperback || Hans Bosselaar || Boom bestuurskunde

Eind 2019 publiceerde het SCP de eindevaluatie van de Participatiewet. Het rapport geeft een weinig verheffend beeld van de resultaten van gemeenten om mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt aan werk te helpen. In dit boek wordt met andere ogen naar vijf jaar Participatiewet gekeken. Dit nuanceert de negatieve teneur van het SCP-rapport. Onderzoekers van verschillende instituten laten zien welke praktijken er achter de harde cijfers schuilen. Met de invoering van de Participatiew...

24,90
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 23,66
+
Bestel

Beleidsontwikkeling in de 21e eeuw

Paperback / softback || Peter van Hoesel & Max Herold || Boom bestuurskunde

Hoe anders was de wereld enkele decennia terug voor een gemiddelde burger of een gemiddeld bedrijf. Die wereld is drastisch veranderd. Internet, individualisering, media en globalisering hebben een ander type samenleving gecreëerd, met veranderende eisen aan de overheid, het bedrijfsleven, en aan burgers zelf. Dat heeft consequenties voor de beleidsontwikkeling. Menig ambtenaar worstelt met de vraag hoe hij/zij in de huidige wereld het beroep van beleidsambtenaar goed kan uitoefenen.

Beleids...

35,50
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 33,73
+
Bestel

Handhaving / Druk 2

het spel tussen inspecteur en inspectee

Paperback / softback || J.A. de Bruijn & E. ten Heuvelhof || Boom bestuurskunde

Dit boek gaat over de praktijk van de handhaving. Het richt zich met name op de positie van de professional: de inspecteur die zich inspant om de inspectee te bewegen tot normconform gedrag. In dit boek leest u welke strategieën de inspectee hanteert om zich hieraan te onttrekken - en met welke contrastrategieënde inspecteur reageert. Behalve dit kat-en-muisspel bestaat ook een relatie tussen de inspecteur en bestuurders en managers. Welke invloed oefenen zij uit en welke patronen zien we i...

31,00
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 29,45
+
Bestel

Gezocht: Pioniers

strategische samenwerking in de strijd tegen ondermijnende misdaad

Paperback / softback || Sanderijn Cels, Jorrit de Jong & Martijn Groenleer || Boom bestuurskunde

Illegale wietplantages, mensenhandel, XTC-labs, grootschalige fraude - de georganiseerde criminaliteit grijpt om zich heen in Nederland. Bestuurders worden geïntimideerd, ondernemers worden medeplichtig gemaakt en kwetsbare burgers worden uitgebuit. De samenleving wordt ondermijnd. Politie en justitie kunnen het probleem niet alleen aan. Conventionele methoden van opsporing en vervolging schieten te kort. Daarom zoeken medewerkers van de Nationale Politie, het Openbaar Ministerie, de Belasti...

35,00
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 33,25
+
Bestel

Grotere Tegenstellingen

Wat doen we ermee?

Paperback || Hans Peter Benschop & Loes Dijkhuis-Alferink || Boom bestuurskunde

Dit boek bevat verrassende oplossingen en onverwachte analyses van toonaangevende wetenschappers uit de economie, sociologie, politicologie, filosofie, sociale geografie en psychologie voor één van de urgentste problemen van deze tijd.

Nederland lijkt geëxplodeerd in fragmenten. Rijk versus arm, westerse en niet-westerse achtergrond, hoog- tegenover laagopgeleid, jong en oud, stad en land: we ervaren dat groepen steeds meer tegenover elkaar komen te staan. Pogingen om over verschillen hee...

36,00
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 34,20
+
Bestel

Beleidsevaluatie

Paperback || Peter van der Knaap, Valérie Pattyn & Dick Hanemaayer || Boom bestuurskunde

Beleidsevaluatie richt zich op het beoordelen van nieuw en bestaand beleid. Het informeert beleidsmakers, bestuurders en burgers over de effecten, doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid. De antwoorden op de vragen of beleid ‘werkt’, op welke manier en voor wie zijn onmisbaar voor onze kennisdemocratie. Ze maken beleidsgericht leren en het afl eggen van verantwoording mogelijk. Tegelijkertijd is evalueren altijd maatwerk: hoe je evalueert hangt af van wat je evalueert.

Dit nieuwe boe...

27,00
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 25,65
+
Bestel

Tussen eerste overheid en tweederangsdemocratie

het functioneren van de lokale democratie in Nederland

Paperback || Julien van Ostaaijen || Boom bestuurskunde

Eerste overheid of tweederangsdemocratie? De lokale democratie heeft kenmerken van beide. Door toedoen van anderen, maar zeker ook door eigen toedoen, presteert ze nog onder haar vermogen. Dat blijkt uit een omvangrijke analyse van de lokale democratie vanuit zes invalshoeken. Vergelijkingen met onder meer de landelijke politiek en het buitenland tonen aan dat de situatie in Nederland niet uniek is. Verbetering is mogelijk, maar daarvoor moeten we af van het denken in structuurwijzigingen. He...

29,50
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 28,03
+
Bestel

Lessen uit crises en mini-crises evenementeneditie

Paperback / softback || Vina Wijkhuijs & Menno van Duin || Boom bestuurskunde

Deze speciale editie in de reeks Lessen uit crises en mini-crises gaat specifiek in op het thema evenementen. De publicatie bevat een beschouwing van negen casus die eerder aan de orde kwamen in de jaarboeken van het lectoraat Crisisbeheersing en nu in één publicatie zijn samengebracht. Aan bod komen de troonswisseling (2013) en de Grand Depart van de Tour de France (2015), alsook een aantal traditionele en eigentijdse lokale evenementen: van het paasvuur in Espelo, het Dicky Woodstockfesti...

25,50
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 24,23
+
Bestel

Ondernemen in de Open Samenleving

Paperback / softback || Rutger Claassen & Judith van Erp || Boom bestuurskunde

Internationale markten zijn de afgelopen decennia sterk mondiaal ontwikkeld en veel bedrijven zijn in deze geglobaliseerde context uitgegroeid tot belangrijke, quasi-politieke spelers. Deze stormachtige economische ontwikkelingen bieden kansen en welvaart aan velen, maar kennen ook schaduwzijden, van milieuschade tot belastingontwijking. In deze bundel verkennen de auteurs het idee van de ‘open samenleving’ om vat te krijgen op deze nieuwe realiteit.

De open samenleving naar het ideaal va...

50,50
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 47,98
+
Bestel

Wereld in beweging / Druk 2

Paperback || Joris Voorhoeve e.a. || Boom bestuurskunde

De wereld verandert snel. Hoe moeten wij ons op de toekomst voorbereiden? Dat begint met een goed begrip van hoe de wereld feitelijk in elkaar zit, wat de drijvende krachten zijn, hoe machtspolitiek van de grote mogendheden op andere landen inwerkt en aan welke eisen van volkenrecht en politieke ethiek goed beleid hoort te voldoen. Ook de werking van de mondiale economie en van internationale organisaties als de VN, de NAVO en de EU is erg belangrijk.

Dit studieboek geeft een inleiding in de ...