(360)

14,50
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 13,78
+
Bestel

Boom Basics Boom Basics Internationaal privaatrecht / Druk 3

Paperback / softback || Lesley Pellis || Boom Juridische uitgevers

De Boom Basics geven je snel inzicht in een rechtsgebied. Door de duidelijke schema's, de puntsgewijze uitleg en de sprekende voorbeelden kom je direct tot de kern van de zaak. Perfect voor tentamenvoorbereiding of een snelle opfrissing van je kennis!

De Boom Basics zijn bestemd voor studenten die een juridische opleiding volgen aan een universiteit of hogeschool.

​Voor een compleet overzicht van alle delen en productvormen ga je naar www.boombasics.nl.

14,50
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 13,78
+
Bestel

Boom Basics Insolventierecht / Druk 4

Th. A. Pouw & J. Israël || Boom Juridische uitgevers

De Boom Basics geven je snel inzicht in een rechtsgebied. Door de duidelijke schema's, de puntsgewijze uitleg en de sprekende voorbeelden kom je direct tot de kern van de zaak. Perfect voor tentamenvoorbereiding of een snelle opfrissing van je kennis!

De Boom Basics zijn bestemd voor studenten die een juridische opleiding volgen aan een universiteit of hogeschool.

Voor een compleet overzicht van alle delen en productvormen ga je naar www.boombasics.nl.

26,00
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 24,70
+
Bestel

Wetgeving kwaliteit en innovatie: KEI

een korte introductie

Paperback / softback || E. Bauw || Boom Juridische uitgevers

In deze uitgave worden de achtergronden van de 'operatie KEI' en de wijzigingen op hoofdlijnen besproken. De belangrijkste wijzigingen worden vervolgens in meer detail besproken. Het doel is de lezer in kort bestek zicht te geven op wat komen gaat en inzicht in de belangrijkste aspecten daarvan.

De reeks Korte introducties biedt de lezer snel inzicht in een juridisch vraagstuk. Na lezing van het boekje weet de lezer precies wat hij minimaal moet weten over dit vraagstuk. De thema's kunnen zow...

65,00
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 61,75
+
Bestel

Toolkit mediation

Resultaat bereiken als mediator, manager, mediation advocate en onderhandelaar

Paperback / softback || Manon Schonewille || Boom Juridische uitgevers

De Toolkit is een praktische handleiding voor iedereen in een conflict- of onderhandelingssituatie. Voor ervaren mediators biedt de Toolkit de mogelijkheid om de al bekende interventies en technieken verder uit te breiden of te verdiepen met inzichten zoals de cruciale rol van het opwekken van vertrouwen (en hoe je dat doet als mediator), het nut van mindfulness, of het omgaan met interculturele aspecten. Ook nieuwe inzichten uit de neurowetenschap en onderhandelingspraktijk komen aan bod. In...

44,00
Levertijd: 12 dagen
met 5% korting 41,80
+
Bestel

Privaatrecht in context

Paperback / softback || Marc Loth || Boom Juridische uitgevers

Dit boek is een Uitleiding uit het privaatrecht, bestemd voor masterstudenten die zich voorbereiden op hun professionele loopbaan. Het biedt een reflectie op het karakter van het privaatrecht en op de aard van de beoefening en de wetenschappelijke bestudering daarvan. Op welke wijze wordt het privaatrecht beoefend en bestudeerd? Wat betekent dat voor mijn eigen bestudering van het vak? Wat voor jurist of civilist wil ik eigenlijk zijn? Deze vragen zijn van belang voor iedere jurist en civilist.

De centrale gedachte is dat het privaatrecht alleen in zijn context te begrijpen is, dat daarvoor een pluraliteit aan methoden noodzakelijk is, en dat de civilist daarom van verschillende markten dient thuis te zijn. Vanuit dit perspectief worden verschillende onderwerpen belicht, zoals het begrip privaatrecht, de geschiedenis van het privaatrecht, het privaatrecht als taalspel, het ambacht van de civilist, de waarden van het privaatrecht, de methode en de discipline van het privaatrecht, en de professie van de civilist. Telkens wordt het gekozen perspectief vergeleken met alternatieve opvattingen, zodat de lezer zijn of haar eigen keuzes kan make...

26,00
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 24,70
+
Bestel

Transnationale rechtshandhaving

over fundamentele rechten in de Europese strafrechtelijke samenwerking

Paperback / softback || Michiel Luchtman || Boom Juridische uitgevers

De Pompe-reeks is de publicatiereeks van het Willem Pompe Instituut. In deze reeks verschijnen wetenschappelijke studies, waaronder proefschriften, zowel van instituutsmedewerkers als van auteurs die een sterke verwantschap hebben met het gedachtegoed van dit instituut. De karakteristiek daarvan is − traditioneel − gelegen in de combinatie van een juridische en sociaalwetenschappelijke benadering van strafrechtelijke problemen. De bescherming en handhaving van fundamentele rechten in een ...

47,50
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 45,13
+
Bestel

Legal Management

Realiseren van juridische kwaliteit

Paperback / softback || Ivar Timmer & Arnt Mein || Boom Juridische uitgevers

Legal management is een nieuw vakgebied, dat de praktijk van juridische professionals vanuit een organisatiekundig perspectief benadert. Binnen organisaties heeft legal management het doel de kwaliteit van de juridische functie te optimaliseren. In deze unieke uitgave schetsen experts de ontwikkeling van dit nieuwe vakgebied en gaan zij in op de stand van zaken van het legal management in verschillende sectoren van de Nederlandse rechtspraktijk: de centrale en decentrale overheid, het bedrijf...

47,50
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 45,13
+
Bestel

OM-reeks OM-strafbeschikking

Paperback / softback || Rick Robroek || Boom Juridische uitgevers

De OM-strafbeschikking is niet meer weg te denken in de strafrechtstoepassing. Toepassing van het instrument is echter niet vanzelfsprekend en ontmoet veel kritiek.

De ontbrekende vanzelfsprekendheid rechtvaardigt een onderzoek naar de wettelijke opdracht die de wetgever met de Wet OM-afdoening aan het openbaar ministerie heeft willen meegeven. In dit boek wordt daarin voorzien. Naast deze blik op het verleden, wordt de hedendaagse kritiek op de strafbeschikking en de onderbouwing daarvan die...

57,50
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 54,63
+
Bestel

Handboek arbeidsprocesrecht

Paperback / softback || D.M.A. Bij de Vaate || Boom Juridische uitgevers

In het arbeidsrecht wordt veelvuldig geprocedeerd. Kennis van het arbeidsprocesrecht is daarbij onontbeerlijk. Dat arbeidsprocesrecht is de laatste tijd aan ingrijpende wijziging onderhevig. Allereerst heeft de Wet werk en zekerheid het procesrecht voor ontslagprocedures per 1 juli 2015 flink gewijzigd. Daarnaast treedt de Wet vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht vanaf 2017 gefaseerd in werking. Als gevolg van deze wet ondergaat het burgerlijk procesrecht voor de procedure in...

35,50
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 33,73
+
Bestel

Europese rechters in gesprek

Verhalende annotaties

Paperback / softback || Marc Loth & Jasper Krommendijk || Boom Juridische uitgevers

Waarom stellen nationale rechters prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie van de EU (HvJ)? Van wat voor antwoorden voorziet het HvJ deze vragen? En wat doet de verwijzende rechter met deze antwoorden? In dit boek

worden deze vragen in drie hoofdstukken onderzocht, waarbij zaken telkens vanuit het perspectief van drie schakels (vraag - antwoord - toepassing) worden geannoteerd. Het resultaat is een caleidoscopisch beeld van de interactie tussen de Europese rechters dat telkens andere pat...