Zoekfilters

Verschijningsjaar
2014 (6)
2017 (6)
2020 (6)
» Toon alle opties (5)
Taal
Nederlands (47)
Verschijningsvorm
Paperback (29)
Paperback / softback (19)

(92)

69,00
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 65,55
+
Bestel

Tekst & Toelichting Wet Bestuur en toezicht

Paperback || W. Bosse || Berghauser Pont Publishing

Op 1 januari 2013 is de Wet Bestuur en Toezicht in werking getreden. De belangrijkste wijzigingen in Boek 2 BW ten gevolge van deze wet zijn:een wettelijke regeling zal worden ingevoerd voor het opnemen van uitvoerende bestuurders en toezichthoudende bestuurders in één vennootschapsorgaan (monistisch bestuurssysteem / one tier board);de tegenstrijdig belangregeling voor bestuurders wordt gewijzigd (van externe werking naar interne werking) en dezelfde regeling wordt ingevoerd voor commissar...

79,00
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 75,05
+
Bestel

Aanbestedingswet 2012 / druk 2

Paperback / softback || Hein van der Horst || Berghauser Pont Publishing

In de uitgave Aanbestedingswet 2012 - Tekst, Toelichting en Jurisprudentie wordt de wettekst inzichtelijk gemaakt voor het gebruik in de praktijk. Per wetsartikel zijn de relevante teksten uit de kamerstukken opgenomen en door de auteur van commentaar voorzien met betrekking tot de interpretatie van de wettekst, aanvullingen hierop en verwijzingen naar de Europese richtlijn.Nieuw in de tweede druk is dat de relevante Europese en nationale jurisprudentie met de belangrijkste overwegingen artik...

49,00
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 46,55
+
Bestel

Verhuur van zorgvastgoed

Paperback || J.P. Mesman & E.M. Jooren || Berghauser Pont Publishing

In Verhuur van zorgvastgoed brengen de auteurs de juridische problematiek die speelt bij de verhuur van zorgvastgoed terug tot de basis. Aan de orde komen onder andere: de financiering van zorgvastgoed, de huurovereenkomst en het huurprijzenrecht woonruimte. Aan de hand van voorbeelden, relevante rechtspraak en tips wordt de link met de praktijk gelegd. Door de overzichtelijke structuur kan het boek uitstekend worden gebruikt als naslagwerk voor vastgoedmanagers, beleidsmedewerkers en (bedrij...

49,00
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 46,55
+
Bestel

Bestuursrechtspraak op thema 2015 (4e geheel herziene druk) / Druk 4

Paperback || Olaf Schuwer || Berghauser Pont Publishing

Bestuursrechtspraak op thema (vierde druk) biedt een actueel naslagwerk waarin snel en adequaat het antwoord op concrete algemeen-bestuursrechtelijke vragen wordt gegeven. Het boek brengt aan de hand van een groot aantal uitspraken de actuele stand van de rechtspraak fijnmazig in kaart. Actuele en verrassende ontwikkelingen worden uitgelicht.Met de inwerkingtreding van de Awb werd in

39,00
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 37,05
+
Bestel

Tekst & Toelichting Besluit bouwwerken leefomgeving

J.H.G. van den Broek || Berghauser Pont Publishing

De uitgave Besluit bouwwerken leefomgeving, Tekst & Toelichting bevat de tekst en een artikelsgewijze toelichting op het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), dat in 2019 in werking moet treden samen met de Omgevingswet. Daarnaast is er per hoofdstuk ook een korte inleiding met belangrijkste wetenswaardigheden opgenomen.Het Bbl bevat samen met het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) de algemene regels waaraan burgers en bedrijven zich moeten houden als ze bepaalde activiteiten uitvoeren ...

35,00
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 33,25
+
Bestel

Rechtspraak en Regelgeving Aanbestedingsrecht 2017

Jan Michiel Hebly || Berghauser Pont Publishing

29,95
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 28,45
+
Bestel

Puzzelen in het sociaal domen

Paperback / softback || Tim Robbe || Berghauser Pont Publishing

Op 1 januari 2015 traden de Wmo 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet in werking. De 'decentralisatie' maakte gemeenten voortaan verantwoordelijk voor grote delen van zorg en welzijn. De decentralisatie ging echter zo snel en met zulke flinke financiële kortingen, dat gemeenten deze opdracht niet direct goed konden uitvoeren. In de praktijk voelen bestuurders, beleidsmedewerkers, hulpverleners en cliënten dat de tijd van grote verhalen en visies nu na drie jaar wel voorbij is. Men wil ver...

29,50
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 28,03
+
Bestel

Kernregelingen voor de uitvoering van het sociaal domein 2018

Paperback / softback || Kees-Willem Bruggeman & Hans van Rooij || Berghauser Pont Publishing

De wettenbundel Kernregelingen voor de uitvoering van het sociaal domein bevat de tekst van de belangrijkste wet- en regelgeving binnen het sociaal domein per 1 jan 2019. In deze bundel kunt u de voor de gemeentelijke uitvoeringspraktijk relevante wetten, algemene maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen raadplegen.

De wettenbundel dekt de belangrijkste wetten binnen het gehele sociaal domein: Bijstand, Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugd. Voor ieder van deze drie subdomeinen z...

59,00
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 56,05
+
Bestel

Handboek Afvalstoffenrecht 3e druk / Druk 3 (Heruitgave)

Ing. T. van der Meulen, Y. Flietstra & Peter-Arjen Boers || Berghauser Pont Publishing

29,95
Levertijd: 5 dagen
met 5% korting 28,45
+
Bestel

Bijstand in 50 vragen

Paperback / softback || Hans Nacinovic || Berghauser Pont Publishing