Zoekfilters

Auteur
Mieke Mosmuller (4)
Verschijningsjaar
2019 (5)
2009 (3)
2017 (3)
» Toon alle opties (3)
2020 (3)
2011 (2)
2015 (2)
Verschijningsvorm
Paperback / softback (22)
Paperback (12)
Hardback (2)

(38)

17,99
Vóór 16 uur besteld,
morgen in huis
met 5% korting 17,09
+
Bestel

Contra Kant

Herwonnen ruimte voor transcedentie

Paperback / softback || Emanuel Rutten || KokBoekencentrum Non-Fictie

Ruim tweehonderd jaar geleden ontwikkelde de filosoof Kant een kennisleer op grond waarvan kennis over het transcendente onmogelijk is. Wij zouden alleen iets kunnen weten over wat in de zintuiglijke aanschouwing gegeven is. Sindsdien leven we welhaast in een post-Kantiaanse wereld. Kants kennisleer legde mede de basis voor het algemeen geaccepteerd raken van een positivistisch wereldbeeld. Filosoof Emanuel Rutten laat in dit boek zien dat Kant ernaast zat. Het betreft een van de vroegere tek...

35,90
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 34,11
+
Bestel

Wetenschap: wat, hoe en waarom?

Paperback || Erik Weber, Bert Leuridan & Merel Lefevere || Garant - Uitgevers n.v.

Wetenschapsfilosofie is kritische reflectie over wetenschap en wetenschappelijk onderzoek. Wetenschappelijk onderzoek neemt uiteenlopende vormen aan en mondt ook uit in verschillende soorten resultaten.Die variatie leidt tot verschillende clusters van vragen die in dit boek aan bod komen, zoals: Wat zijn wetenschappelijke experimenten? Aan welke voorwaarden moeten ze voldoen om betrouwbare informatie te geven? Welke soort kennis kunnen ze opleveren? Evenzeer vragen als: Wat zijn wetenschappel...

20,60
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 19,57
+
Bestel

Logicaboek

Paperback || Diderik Batens || Garant - Uitgevers n.v.

Dat iedereen in staat zou zijn correct te redeneren is een mythe. Zelfs gestudeerden kunnen dikwijls niet precies zeggen waar eenvoudig klinkende Nederlandse zinnen op neerkomen. In onze cultuur bestaat overigens een sterke tendens om meer te beweren dan aan te tonen.

Dit is een boek voor al wie belang stelt in de logica. Het vereist geen voorkennis. Het is bruikbaar als praktische en ook als theoretische inleiding. Het behandelt niet alleen de klassieke logica maar geeft ook een kijk op de v...

49,99
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 47,49
+
Bestel

Texts in Logic and Games Interactive Logic

Paperback / softback || J. van Benthem, B. Löwe & D. Gabbay

In november 2005 werd de zevende editie van de Augustus Morgan Workshop gehouden. Hierin werd de focus van het logicaonderzoek op het terrein van de interactieve logica behandeld. Maar ook de rijkdom van de belangrijkste toepassingen op dit gebied; logische benaderingen van games en social software. Uit de workshop is de nieuwe serie 'Texts in Logi

14,50
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 13,78
+
Bestel

Aanschouwen van het denken

Hardback || Mieke Mosmuller || Occident, Uitgeverij

In ‘Aanschouwen van het denken’ wordt de specifieke spirituele weg van het Avondland

(Europa) beschreven, die voortvloeit uit enerzijds de oude Griekse Mysteriën, anderzijds is vernieuwd door het esoterische Christendom.

De aanschouwing van het denken toont aan ieder die deze akt wil voltrekken de innige

samenhang tussen de filosofie van Plato, de logica van Aristoteles, de scholastiek, de rozenkruisers beweging, de idealistische filosofen en schrijvers (zoals J.G. Fichte en Novalis) en de...

30,00
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 28,50
+
Bestel

De poort naar de geestelijke wereld

Hardback || Mieke Mosmuller || Occident, Uitgeverij

M I E K E M O S M U L L E R

De poort naar de geestelijke wereld

In dit boek tracht de auteur - door uitvoerig in te gaan op verschillende standpunten

met betrekking tot het vraagstuk van het observeren van het denken - te laten zien dat

de poort naar de geestelijke wereld geopend kan worden. De sleutel voor deze poort is

de uitzonderingstoestand waarin de strevende mens zich verplaatst wanneer hij probeert

het denken te observeren terwijl hij denkt. Door het betreden van deze toestand, die

da...

24,90
Vóór 16 uur besteld,
morgen in huis
met 5% korting 23,66
+
Bestel

Krisis van de westerse wijsbegeerte

tegen de positivisten

Paperback / softback || V. Solovjov || Palladion

Solovjovs geruchtmakende magisterproefschrift, waarmee hij in 1874 als 21-jarige jongeman op slag naam maakte in heel Rusland. Vlammend betoog voor de wer­kelijk­heid van onze wereld en de moge­lijk­heid tot kennis aan de hand van een overzicht van de ge­schiedenis van het wes­terse denken. Met een uitgebreide in­lei­ding, toelichtende en verkla­rende noten en diverse bijlagen, waar­onder een bio­gra­fische schets van de filosoof Lev Lopatin, één van Solovjovs naaste vrien­den.

19,95
Vóór 16 uur besteld,
morgen in huis
met 5% korting 18,95
+
Bestel

Quasi-control (Heruitgave)

how understanding was replaced by formulas

Paperback / softback || Luc Maas || PLATO Business School Edu ASK Center

In contemporary society there is a sense of control. Control by the existence of the digital society, whereby the outside world is controlled by digits. From behind a desk, at least always from behind a screen, man thinks he understands and guides the world. And indeed, major steps have been taken in many areas of research and people know a lot, can do a lot. But there is something strange going on. The control that one thinks to have is quasi-control.

This book is about the core of the socio...

17,90
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 17,01
+
Bestel

Geloof in de toekomst

Een terugblik met het oog op morgen

Paperback || Meint Smit

Na een lange periode van optimisme neemt het vertrouwen in de toekomst van onze samenleving af. Grootschalige toepassing van technologie leidt tot uitputting van onze hulpbronnen, we vervuilen de oceanen en verstoren het klimaat. De groeiende kloof tussen rijk en arm dreigt onze samenleving te ontwrichten. En de dreiging van internationale conflicten is toegenomen in een tempo dat twintig jaar geleden niemand voor mogelijk had gehouden. Tegelijkertijd neemt de invloed van het christelijk gelo...

19,95
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 18,95
+
Bestel

Cyberspace / Druk 2

Paperback / softback || Luc Sala || Artscience

Het World Wide Web is als het ware een nieuw ontdekt continent op aarde. Toegankelijk voor eenieder die weet te surfen op de virtuele wereldzee die internet heet. Een continent, boordevol informatie, desinformatie, eerlijke en oneerlijke poorten, vertrekken, landschappen.

Een een aantal essays pakt Luc Sala, gepokt en gemazeld in de ontwikkeling van dit virtuele continent, de voordelen, nadelen en gevaren bij de kop. Er heersen andere rechten, andere gewoonten, andere oogmerken.

Het opent uw ...